Ngày 18-05-2022
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 19/05: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy – Lm. Antôn Nguyễn Thế Nhân, SSS
Giáo Hội Năm Châu
03:20 18/05/2022

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Đó là lời Chúa
 
Tuân giữ Lời Chúa
Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
05:25 18/05/2022
TUÂN GIỮ LỜI CHÚA

CN 6 PS

Chúa Nhật tuần trước, Phúc âm kể về những lời tâm huyết của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Phúc âm tuần này tiếp nối những lời tâm huyết ấy: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Chúa Giêsu đã hứa rằng, dù vắng mặt, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện giữa các môn đệ và ban bình an cho các ông: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Sự hiện diện của người vắng mặt. Đó là cảm nghiệm mà chỉ có những người yêu nhau mới nhận ra mà thôi. Sau khi Phục sinh khải hoàn, Chúa Giêsu đã trở nên con người của mọi thời đại. Chúa hiện diện trong những ai yêu mến Ngài: “Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy”. Chúa hiện diện trong những ai thực hành và giữ lời Ngài: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy… Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy”. Ngài hiện diện cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng đến thăm và ở lại trong những ai yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Ngài: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ.... Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến... Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

1. "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy"

Người Kitô hữu là người có Đức Kitô nhờ đi theo và yêu mến Ngài. Ai không yêu mến, không đi theo thì không có Ngài, nên không phải là Kitô hữu đích thực. Khi yêu mến Chúa ta sống trong Ngài: "Anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em". Người ta chỉ sống trong nhau vì nhau cho nhau khi người ta yêu thương nhau thật sự. Vì thế, chúng ta chỉ sống trong Đức Kitô và được Đức Kitô sống trong ta khi ta yêu mến Ngài. Yêu mến là giữ lời Ngài "Nếu các con giữ lệnh truyền của Ta thì các con sẽ lưu lại trong lòng mến của Ta" (Ga 15,10).

Nhưng làm sao yêu mến Ngài được khi mà ta không hề thấy Ngài cách hữu hình, không nghe Ngài nói trực tiếp, không động chạm đến Ngài? Chúa cho chúng ta một tiêu chuẩn để dựa vào đó mà biết mình có yêu Ngài hay không: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy". Điều răn của Chúa là gì? Chúa xác định rõ ràng điều răn cốt yếu: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau" (Ga 12,34). Chúa cũng xác định luôn cả mức độ yêu: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Như vậy, câu nói "nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy" có nghĩa là "nếu anh em yêu mến Thầy, thì anh em phải yêu thương nhau". Ai yêu thương những người lân cận hay những người chung quanh mình mới là người thật sự yêu mến Thiên Chúa. Nói cách khác, ai không yêu những người gần gũi mình, những người mình gặp gỡ hằng ngày, người ấy không thật sự yêu mến Thiên Chúa. Thánh Gioan đã diễn giải điều này: "Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1Ga 4,20).

2. “Anh em có lòng yêu thương nhau”

Những lời tâm huyết của Chúa Giêsu được thánh Gioan ghi chép lại trong hai chương 13 và 14, cuối cùng Chúa đúc kết trong một lời khuyên ân cần: "Nếu ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy". Lời trọng tâm của chương 13 và 14 là: "Chúng con hãy yêu thương nhau”. Tình yêu cụ thể đối với đồng loại là tính chất đặc trưng nhất của những người theo Chúa Giêsu. Hễ thấy ai có đặc trưng ấy, ta biết người ấy là môn đệ Chúa. Ai không có đặc trưng ấy thì dù có mang danh là môn đệ Ngài, họ cũng chỉ là thứ môn đệ "hữu danh vô thực", giả hiệu mà thôi.

Thánh Gioan sau khi nghiền ngẫm tất cả cuộc đời và những lời giảng dạy của Thầy Chí Thánh đã nghiệm ra cái cốt lõi của cuộc sống người môn đệ là tình yêu Chúa Giêsu Kitô, là kết hiệp với Ngài, là sống sự sống của Ngài.Tình yêu đó là một tình yêu sáng suốt của lý trí, thể hiện nơi những việc làm cụ thể là yêu thương nhau.

Từ nay để gặp gỡ Chúa, để yêu mến Chúa, để sống với Chúa, cần phải có đức tin và tình yêu. Tin và Yêu là hai cánh cửa mở vào sự sống thần linh. Tin và Yêu không chỉ cho ta nhìn thấy Chúa, gặp gỡ Chúa mà còn cho ta được tham dự vào sự sống của Chúa. Sự sống đó là hiệp thông, như Chúa Cha ở trong Chúa Con và như Chúa Con ở trong Chúa Cha, ta sẽ được ở trong sự sống mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi và thật kỳ diệu, Ba Ngôi đến ở trong ta như lời Chúa Giêsu nói: "Ngày đó, anh em sẽ biết Thầy ở trong Cha Thầy,Thầy ở trong anh em và anh em ở trong Thầy.Ai có và giữ các giới răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy.Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ cho người ấy biết Thầy".

Lần kia, có một thanh niên nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vì thế, anh ta đến thăm viếng một tu sĩ nổi tiếng là thánh thiện. Anh hỏi vị tu sĩ: Thầy có tin tưởng vào Thiên Chúa không?.

Vị tu sĩ đáp: có chứ.

Người thanh niên hỏi: Dựa vào chứng cứ nào mà thầy tin được?

Vị tu sĩ đáp: Ta tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì ta biết Người. Mỗi ngày, ta đều cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn ta.

Người thanh niên hỏi: nhưng làm thế nào điều đó có thể xảy ra được?

Vị tu sĩ đáp: Khi biết sống yêu thương, thì chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa, và nỗi nghi ngờ tan biến, giống như làn sương buổi sáng bị tan biến trước ánh nắng mặt trời vậy.

Người thanh niên suy nghĩ về câu nói này trong giây lát, rồi hỏi: Làm thế nào để con có thể đạt được niềm tin chắc chắn này?.

Vị tu sĩ đáp: Bằng cách hành động theo tình yêu. Con hãy cố gắng yêu thương những người đồng loại; yêu thương họ một cách tích cực và không ngừng. Trong khi con học hỏi được cách càng ngày càng yêu thương hơn, thì con sẽ càng ngày càng trở nên tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, và sự bất tử của linh hồn. Ðiều này đã được thử nghiệm. Ðây là đường lối đúng đắn.

Những người yêu mến Chúa là những người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.Trong truyện thánh Tử đạo Martinô Thọ có chép:"Ông Thọ là người rất đạo đức. Vì được tín nhiệm, ông làm việc thu thuế trong một thời gian rồi xin nghỉ vì thấy có nhiều cheo leo khó công minh luôn mãi được. Ông khuyên các con cứ đúng luật Chúa mà làm chứ đừng phạm tội vì muốn đẹp lòng người khác.... Ông làm việc rất siêng năng và cũng rất rộng rãi với người nghèo khó: không bao giờ ông để họ ra về mà không cho của gì ăn. Nếu con cái đi vắng, ông mời người ăn xin cùng ngồi ăn cơm chung, nếu con cái ở nhà, ông bắt chúng xẻ cơm cho họ". Thánh Martinô Thọ đã tuân giữ giới răn Chúa dạy là mến Chúa yêu người, sống công bằng bác ái. Ngài quả là người yêu mến Chúa thật và đã đáng Chúa trọng thưởng hạnh phúc đời đời.

3. Đức Maria là mẫu gương yêu mến và tuân giữ Lời Chúa.

Một người phụ nữ nghe Chúa giảng dạy, bà nghe say mê. Với tính nhạy cảm của một người nữ, bà cảm nghiệm niềm hạnh phúc của người mẹ có một người con tuyệt vời như Chúa Giêsu. Giữa đám đông, bà bày tỏ niềm thán phục Chúa, bà tán dương Mẹ Maria là “người mẹ có phúc đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú mớm”. Đáp lại lời tán dương ấy, Chúa nói đến hạnh phúc cho ai nghe và giữ lời Thiên Chúa: “Bà ơi, đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ biết lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa”. Người phụ nữ kia đã tán dương Đức Mẹ là có phúc vì Mẹ có các vinh dự làm Mẹ của một người con tài ba kỳ diệu là Chúa Giêsu. Đây mới chỉ là vinh dự trần gian. Mẹ Maria còn có một hạnh phúc lớn lao hơn là “nghe và giữ lời Thiên Chúa”. Khi biết lắng nghe, đón nhận và giữ lời Thiên Chúa thì thiên đàng đã ở trong người ấy, vinh phúc đời đời ở trong người ấy, Thiên Chúa ở trong người ấy. Đó là vinh phúc của Mẹ Maria. Bởi đó, Chúa nói với người phụ nữ kia, không chỉ dừng lại nơi lời khen Mẹ Maria có phúc vì đã có vinh dự cứu mang, nuôi dưỡng một người con tuyệt vời, mà cần hướng đến ý nghĩa cao cả hơn. Phúc thay cho ai biết lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc cao quý nhất của Đức Mẹ.

Vào ngày Thiên Thần Gabriel đến truyền tin, Đức Mẹ đã đứng trước một mầu nhiệm lạ lùng. Mẹ cưu mang con Thiên Chúa. Mẹ suy nghĩ và trao đổi. Mẹ biết đây là thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đáp trả lời “Xin Vâng”. Mẹ đã lắng nghe, Mẹ đã tin và chấp nhận dấn thân. Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Mẹ. Chính Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa đang đến với nhân loại và trở nên Emmanuel.

Ngày kia, Chúa đang rao giảng, có người tin cho Chúa biết: “có Mẹ và anh em Thầy đang chờ gặp Thầy”. Chúa nói ngay với họ: “Ai là Mẹ tôi, ai là anh em tôi? Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, người đó là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

Tại tiệc cưới Cana, Mẹ xin Chúa giúp đỡ gia đình tân hôn đang hết rượu. Với một lời đề nghị tế nhị: “Con ơi, họ hết rượu rồi”. Chúa đáp lại như một lời từ chối: “Thưa bà, việc đó liên can chi đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Mẹ tin nơi tình thương của Chúa. Chúa sẽ làm những gì tốt nhất, đẹp nhất cho con người. Vì thế, Mẹ dặn dò người giúp vịêc: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Trong cuộc thương khó của Chúa, Mẹ đau đớn và luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Dưới chân thập giá, Mẹ hiệp thông trọn vẹn trong lễ tế hiến dâng với con…

Lạy Chúa, chúng con nhận ra một cách rất hữu hiệu để được Chúa yêu mến là chúng con tuân giữ giới răn yêu thương của Chúa. Xin chochúng con xác tín rằng tình yêu của chúng con đối với Chúa phải được thể hiện ra bằng việc yêu thương tha nhân, cụ thể là yêu những người trong gia đình con, những người cùng làm việc với con trong xí nghiệp công ty, những người hàng xóm, những bạn bè con gặp gỡ hằng ngày. Xin giúp chúng con yêu họ cụ thể bằng sự quan tâm đến những niềm vui hay nỗi đau khổ của họ, đồng thời sẵn sàng hy sinh để giúp họ hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, trong cuộc hành hương nội tâm hay lữ hành nơi dương thế, chúng con tin có Mẹ Maria luôn cầu bầu che chở, yêu thương nâng đỡ. Chúng con nhìn lên Mẹ như vị thầy lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Xin cho chúng con luôn vững lòng cậy trông với niềm tin yêu như Mẹ là mẫu gương cho chúng con
.Amen.
 
Công cụ quyền năng của Ân sủng
Lm. Minh Anh
05:39 18/05/2022

CÔNG CỤ QUYỀN NĂNG CỦA ÂN SỦNG
“Cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh hoa trái nhiều hơn!”.

Một nhà thần học nói, “Một khu vườn không được chăm sóc, cỏ dại sẽ sớm mọc um tùm; một trái tim không trau dồi chân lý, sẽ sớm trở thành ‘vùng hoang vu thần học’; một linh hồn không cắt tỉa những lầm lỗi, không bao giờ trở thành một ‘công cụ quyền năng của ân sủng’ Chúa!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến việc cắt tỉa. Giáo Hội sơ khai cần được cắt tỉa; các môn đệ Chúa Giêsu cần được cắt tỉa! Thiên Chúa muốn sử dụng chúng ta như những ‘công cụ quyền năng của ân sủng’ Ngài trên thế giới; thế nhưng, trừ phi mỗi người sẵn sàng để mình được cắt tỉa tâm linh theo thời gian, không ai có thể trở nên một công cụ sắc bén của Ngài!

Thật thú vị, bài đọc Công Vụ Tông Đồ tiết lộ cho chúng ta ‘Công Đồng đầu tiên’ khi các tông đồ nhóm họp để giải quyết một vấn đề gai gốc, “Cắt bì hay không cắt bì”. Biến cố này được xem như một trong những cắt tỉa đầu tiên của Thánh Thần đối với Giáo Hội sơ khai! Nếu muốn trình bày sứ điệp một cách có ý nghĩa, Giáo Hội phải sẵn sàng thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong các lĩnh vực. Chúng có thể có truyền thống lâu đời; nhưng về mặt ý nghĩa, cách nào đó, đã mai một theo thời gian. Sẽ luôn có sự căng thẳng giữa tư duy bảo thủ và tư duy tiến bộ; cả hai đều cần thiết và đây là dấu hiệu của một Giáo Hội sống động. Kết quả sẽ là hoa trái của sự hiệp nhất; đa dạng nhưng không phân chia! Được như thế, Giáo Hội mới là một ‘công cụ quyền năng của ân sủng’ vốn sẽ hữu hiệu để thích ứng với mọi thời dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cành nho cần được cắt tỉa, như là điều kiện để có một mùa nho tốt. Cũng thế, Chúa Thánh Thần sẽ cắt tỉa, loại bỏ những tệ nạn ra khỏi cuộc sống chúng ta; nhờ đó, hầu các nhân đức được nuôi dưỡng đúng cách. Việc cắt tỉa sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta biết tự hạ trước Thiên Chúa và tước bỏ niềm kiêu hãnh của mình. Cắt tỉa có thể gây thương tổn, nhưng nỗi đau ‘được’ gây nên bởi Thánh Thần, cần được xem như chìa khoá mở ra cánh cửa trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Bằng cách lớn lên trong khiêm tốn, chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nguồn nuôi dưỡng thiên linh hơn là dựa vào bản thân, ý riêng và kế hoạch cá nhân.
Thiên Chúa khôn ngoan hơn chúng ta vô vàn; và nếu có thể liên lỉ hướng về Ngài như nguồn cội, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và chuẩn bị tốt hơn để Ngài có thể làm những điều vĩ đại thông qua mỗi người như một ‘công cụ quyền năng của ân sủng’ Ngài.

Anh Chị em,

“Cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh hoa trái nhiều hơn!”. Khi quả quyết điều này, Chúa Giêsu tiết lộ một sự thật; rằng, chúng ta đã liên kết với Ngài như cành liền cây; quan trọng hơn, thập giá và khổ đau như là một điều kiện không thể thiếu cho việc xây dựng Vương Quốc. Để sinh trái hơn, nhất định Thiên Chúa phải cắt tỉa! Ngài là Chủ Vườn đại tài; Ngài biết cành nào cần cắt tỉa và cắt tỉa lúc nào, vì “một linh hồn không cắt tỉa những lầm lỗi, không bao giờ trở thành một ‘công cụ quyền năng của ân sủng’ Chúa!”. Chúa Thánh Thần đang làm công việc cắt tỉa mỗi ngày nơi chúng ta, qua Lời Chúa, qua các Bí tích, qua những con người, và qua những biến cố vui buồn lớn nhỏ. Chớ gì chúng ta không kháng cự, nhưng tỉnh thức đủ, để đừng vì sự đau đớn này mà bỏ cuộc, nhưng trở nên mềm mỏng thật sự với Chúa Thánh Thần, hầu có thể trở nên một công cụ tốt, sinh ích cho thế giới, cho tha nhân. Bản thân Chúa Giêsu cũng phải chịu cắt tỉa; nhờ đó, Ngài mới trở nên căn nguyên ơn cứu độ cho toàn thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cắt tỉa luôn gây đau đớn; nhưng cần thiết! Xin cứ cắt tỉa con; nhờ đó, con sẽ không là một công cụ tồi, nhưng là một ‘công cụ quyền năng của ân sủng’ Chúa!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Thực thi yêu thương để vượt qua khủng hoảng đức tin
Lm. Đan Vinh
05:44 18/05/2022

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
THỰC THI YÊU THƯƠNG ĐỂ VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG : Ga 14,23-29
(23) Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (24) Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. (25) Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. (26) Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. (27) Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (28) Anh em đã nghe Thầy bảo : “Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. (29) Bây giờ, Thầy nói với anh em, trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự việc ấy xảy ra”.

2. Ý CHÍNH :
Bài Tin mừng hôm nay trích trong bài từ biệt các Tông đồ của Đức Giê-su tại Nhà Tiệc Ly và gồm hai điểm chính như sau :
- CÁCH THỂ HIỆN LÒNG MẾN ĐỐI VỚI THẦY : Đức Giê-su đòi các Tông đồ phải chứng tỏ lòng yêu mến Người bằng cách tuân giữ Lời Người truyền dạy, nhờ đó họ sẽ được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi và sẽ nhận được ơn Thánh Thần trợ giúp.
- ĐỨC GIÊ-SU HỨA BAN BÌNH AN VÀ NIỀM VUI : Đây là sự bình an thực sự và trong tâm hồn. Nhờ đó, các ông sẽ không còn bối rối sợ hãi khi gặp phải những cơn bách hại xảy ra. Vì Người hứa ở lại với các ông luôn mãi.

3. CHÚ THÍCH :
- C 23-24 : +Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy : Đức Giê-su đòi các môn đệ phải chứng tỏ lòng yêu mến Người bằng hành động cụ thể chứ không bằng lời nói hay tình cảm suông. Hành động chứng tỏ lòng yêu mến là tuân giữ giới răn Người truyền. +Cha Thầy và Thầy : Ám chỉ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha yêu Chúa Con và tình yêu giữa Cha Con nhiệm xuất ra Chúa Thánh Thần.
- C 25-26: +Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy : Đức Giê-su loan báo sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến với các Tông đồ để Người ở lại với các ông luôn mãi (x. Ga 14,16). +Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em : Sứ mệnh của Thánh Thần là dạy các môn đệ mọi điều Đức Giê-su đã nói, mà các ông chưa hiểu hết ý nghĩa (x. Ga 13,7).
- C 27-29 : +Thầy để lại bình an cho anh em : Người Do thái thường chào nhau bằng lời chúc “Bình an”. Sự bình an này đồng nghĩa với không có chiến tranh... Còn sự bình an của Chúa Giê-su ban ở đây thuộc lãnh vực đức tin siêu nhiên, nghĩa là được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết và được thừa hưởng ơn cứu độ. +Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy : Xét về bản tính Thiên Chúa thì Đức Giê-su ngang bằng Chúa Cha. Nhưng xét về sứ mệnh Thiên Sai, thì Đức Giê-su - “Ngôi Lời đã hóa nên người phàm” (Ga 1,14) nên không thể cao trọng bằng Thiên Chúa là Đấng đã sai Người (x Ga 14,28b). Thánh Phao-lô đã nói về điều này như sau : “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hòan tòan trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu...” (Pl 2,6-11).

4. CÂU HỎI :
1) Đức Giê-su đòi môn đệ làm gì để chứng tỏ lòng yêu mến Người?
2) Ai yêu mến Người thì sẽ được Thiên Chúa ban thưởng ra sao?
3) Đức Giê-su hứa ban Chúa Thánh Thần đến để làm gì?
4) Sự bình an do Đức Giê-su hứa ban khác với lời chào chúc bình an của người Do thái như thế nào?
5) Tại sao Đức Giê-su lại nói : ”Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” đang khi giáo lý dạy ba Ngôi Thiên Chúa bằng nhau và không Ngôi nào lớn hơn !

II. SỐNG LỜI CHÚA :

1. LỜI CHÚA : “Thầy đi thì ích lợi cho anh em” (Ga 16,7).

2. CÂU CHUYỆN :

1) MẸ YÊU CON NHƯNG HẠN CHẾ GẶP MẶT ĐỂ CON NÊN TRƯỞNG THÀNH :
ME-RI-ƠN OÉT (Marion West) là một bé gái 4 tuổi. Ngày nào bé cũng vui mừng nhảy nhót khi thấy mẹ từ chỗ làm tới đón về nhà ăn trưa. Vì bận phải đi làm gần nhà nên từ sáng sớm, mẹ cô bé đã nhờ người hàng xóm tốt bụng trông chừng. Rồi đến trưa bà tranh thủ rời chỗ làm để đi đón con, và hai mẹ con hối hả về nhà ăn trưa và vui đùa bên nhau. Rồi đến một giờ chiều, bà lại từ giã bé tiếp tục đi làm. Bấy giờ bé ME-RI-ƠN thường tỏ vẻ buồn tủi. Em ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ. Rồi sau đó nghe theo chuyên gia tâm lý tư vấn, mẹ bé đã thôi không về nhà vào mỗi buổi trưa để đón bé nữa. Trưa hôm ấy, bé ME-RI-ƠN buồn bã không thiết gì ăn uống. Em cứ thắc mắc tại sao mẹ lại không về nhà ăn trưa và chơi đùa với em như mọi ngày? Nhưng rồi lâu ngày bé cũng quen đi và có thái độ vui vẻ như trước.
Nhiều năm sau đó, ME-RI-ƠN mới được mẹ kể cho biết: Khi ấy hàng ngày bà vẫn trở về nhà, nhưng không ghé đón em. Bà thường ngồi bên cửa sổ nhà bếp để vừa ăn trưa vừa nhìn con vui chơi với chúng bạn ở nhà hàng xóm. Bà ao ước được chạy lại ôm ấp con cho thỏa lòng. Nhưng vì muốn con trưởng thành, bà đành nén lại để con quen dần với sự vắng mặt của mẹ hầu phát triển tâm lý bình thường như bao trẻ khác. Giờ đây khi đã khôn lớn, ME-RI-ƠN mới hiểu lý do tại sao mẹ cô lại làm như thế, và cô lại càng biết ơn mẹ nhiều hơn.

2) PHẤN ĐẤU VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG VỀ ĐỨC TIN :
Một nhà chuyên môn sưu tầm các loài bướm ngày kia đã nhìn thấy một chiếc kén của loài bướm lạ trong khu vườn phía sau nhà. Ông ta liền ngắt cành cây có chiếc kén kia mang vào nhà. Ít ngày sau, ông ta thấy bên trong chiếc kén có sự nhúc nhích, nhưng con bướm vẫn chưa thể phá được chiếc kén để bò ra ngoài. Ngày thứ hai và thứ ba, ông ta cũng ghi nhận được sự kiện tương tự và không thấy có sự tiến bộ nào. Thế là ông quyết định dùng mũi dao lam rạch một đường trên chiếc kén giúp chú bướm bò ra. Tuy nhiên, ông rất thất vọng vì chú bướm sau đó chỉ sống được một lúc rồi lăn ra chết. Về sau, một nhà sinh vật học đã giải thích cho ông hiểu: Thiên nhiên đã sắp xếp cho con bướm phải đấu tranh thoát khỏi chiếc kén bao bọc nó, vì chính nhờ đó mà chú bướm mới có thể phát triển toàn diện để sinh tồn khi ra ngoài kén.
Nhà sưu tầm bướm tưởng rằng dùng lưỡi dao rạch chiếc kén sẽ giúp cho chú bướm dễ dàng thoát ra hơn. Nhưng ông không biết rằng: khi làm như thế là ông đã vô tình huỷ diệt khả năng sinh tồn của chú bướm con.

3) CHỈ THỰC SỰ HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC TỰ DO :
Một ngày nọ trời đang mưa tuyết, một cậu bé thấy một chú chim non nhỏ bé đang đứng co ro run rẩy trên cành ngay dưới tổ chim. Xót thương chim bị lạnh, cậu liền mang nó vào trong nhà đặt gần lò sưởi và chim dần hồi tỉnh. Sau đó, cậu bé đã dùng một chiếc lồng cũ trong nhà để nhốt chim lại. Cậu đã cung cấp cho chim nhiều thức ăn, nước uống và cả hơi ấm nữa.
Chim nhỏ lớn nhanh và tập bay trong lồng. Rồi một buổi sáng nọ nó lên tiếng hót líu lo. Cậu bé rất vui khi được chăm sóc cho con chim. Nhưng sau đó ít hôm, cậu thấy con chim liên tục bay và đập cánh vào thành lồng. Cậu liền hỏi ông nội lý do thì được ông trả lời : “Vì nó cảm thấy không hạnh phúc và muốn bay ra khỏi lồng”. Cậu tiếp tục hỏi : “Vậy nó không có mọi thứ cần dùng trong cái lồng rồi hay sao?”. Ông đáp : “Tuy có mọi thứ, nhưng nó lại thiếu điều cốt yếu là được tự do bay nhảy như những con chim khác”.
Cậu bé liền nói : “Nhưng làm sao cháu có thể yên tâm để nó bay đi khi nó có thể gặp nhiều nguy hiểm và có thể bị chết vì lạnh”. Ông nói : “Đó là một sự thách thức mà con chim sẽ phải trải qua để trưởng thành”. Cậu bé nói như khóc : “Nhưng cháu lại rất thương nó đến nỗi cháu sẽ không thể sống nếu không nhìn thấy nó”. Ông đáp : “Nếu cháu thực sự thương nó, thì cháu phải để cho nó tự do rời khỏi lồng”. Cậu bé im lặng nhìn con chim đang tiếp tục bay va chạm vào thành lồng như muốn nói : “Trả tự do cho tôi ! Trả tự do cho tôi !”. Không thể chịu nổi nữa, cậu đã mở cửa lồng và chim liền bay đi. Cậu nhìn dõi theo nó một lúc lâu. Rồi sau đó, cậu nghe thấy có tiếng chim hót trên một cành cây gần đó. Tiếng hót nghe vui tươi hơn lúc chim ở trong lồng và cậu bé cũng cảm thấy lòng an vui không còn buồn nữa.

4) THẾ NÀO LÀ SỰ BÌNH AN ĐÍCH THỰC :
Một ngày nọ, nhà vua nói với hai họa sĩ tài ba của triều đình như sau : “Hôm nay hai khanh hãy về vẽ tranh theo cùng đề tài là “Bình An đích thực” để trẫm và các quan trong triều chấm điểm”. Một tuần sau hai họa sĩ quay trở lại với bức tranh của mình.
Hoạ sĩ thứ nhất giới thiệu bức tranh vẽ một phong cảnh thơ mộng với những ngọn đồi đều đặn liền kề bên nhau và một mặt hồ không chút gợn sóng. Toàn bộ phong cảnh nói lên sự bình an tĩnh lặng. Tuy nhiên, sau khi ngắm nhìn bức tranh, nhà vua lại phán : “Bức tranh của khanh tuy đẹp và diễn tả đúng theo chủ đề bình an, nhưng khi ngắm bức tranh của khanh, trẫm có cảm giác bị buồn ngủ”. Kế đó, hoạ sĩ thứ hai trình bày tác phẩn của mình. Bức tranh vẽ một cái thác chảy nước ầm ầm với những bọt nước trắng phau bên dưới. Lối vẽ hiện thực làm cho người ta như nghe thấy có tiếng gầm của thác nước khi đổ xuống chạm vào các tảng đá bên dưới cách hàng trăm thước. Khi vừa thấy bức tranh nhà vua liền nói : “Bức tranh của khanh không phù hợp với đề tài bình an”. Hoạ sĩ liền yêu cầu nhà vua xem kỹ. Sau đó nhà vua đã nhận ra một chi tiết mà trước đó không để ý : Ở giữa các tảng đá bên dưới thác nước, có một bụi cây trong đó có một cái tổ chim. Trong tổ một con chim mẹ đang nằm ấp trứng, đôi mắt lim dim. Nó đang chờ cho các chim con từ trong trứng nở ra. Một hình ảnh diễn tả sự bình an hoàn hảo ! Nhà vua rất thích thú khi phát hiện ra điều này và nói : “Trẫm rất thích bức tranh của khanh, vì nó đã chuyển tải một thông điệp quan trọng về sự bình an đích thực. Đó là người ta vẫn có thể có sự bình an nội tâm dù đang sống giữa cảnh đời ồn ào xáo trộn !”.
Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su cũng đã nói với các tông đồ : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).

5) SẴN SÀNG HY SINH CHỊU CHẾT ĐỂ NHƯỜNG PHAO CỨU NGƯỜI :
Vào tháng 4 năm 2014, vụ tai nạn chìm phà Sewol, Hàn Quốc làm chấn động không chỉ đất nước xứ Kim Chi mà cả thế giới. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những con người sống mãi với thời gian.
JUNG CHAWOONG, nam sinh 17 tuổi tạo nên một câu chuyện cảm động đầy nước mắt khi đóng vai anh hùng, xả thân cứu bạn bè trong tai nạn chìm phà. Theo lời kể của những người thoát nạn, vào lúc nguy ngập phà sắp chìm, Jung Chawoong đã hy sinh đưa áo phao của mình đang mặc cho một người bạn đang bị chìm, thậm chí anh còn lao xuống nước để cứu giúp những người khác nữa và cuối cùng anh đã bị chết chìm vì quá mất sức. Tại nạn chìm phà xảy ra hôm 17/4, đúng vào ngày sinh nhật của Jung Chawoong. Hành động hi sinh của chàng trai trẻ đã được lan truyền trên cộng đồng mạng Hàn Quốc. Mọi người đều vô cùng tiếc thương và cảm phục hành động nhường áo phao chấp nhận chịu chết để cứu người khác khỏi chết.

3. THẢO LUẬN :
Khi gặp cơn khủng hoảng về đức tin (chán ngại cầu nguyện, lười biếng làm việc đạo đức bác ái...), bạn cần làm gì để vượt qua cơn khủng hoảng ấy?

4. SUY NIỆM :
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay ghi lại lời Chúa Giê-su tâm sự với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly trước khi Người lìa bỏ các ông đi chịu khổ nạn. Tin Mừng gồm mấy điểm chính như sau :

1) Đức Giê-su hứa ban Thánh Thần :
Khi nghe Đức Giê-su cho biết Người sắp từ giã các môn đệ để đi chịu khổ nạn rồi sẽ được Chúa Cha tôn vinh (x Mc 10,33-34), các môn đệ nghe vậy cảm thấy buồn phiền. Đức Giê-su đã an ủi khích lệ các ông bằng cách cho họ biết việc Người ra đi là để dọn chỗ trước, rồi sau đó Thầy trò lại sẽ được đòan tụ với nhau, nên bây giờ các ông hãy vui mừng khi thấy Người được Chúa Cha tôn vinh. Các ông cũng sẽ không bị mồ côi vì Chúa Cha sẽ cử Chúa Thánh Thần đến an ủi và trợ giúp để các ông có thể chu tòan sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời. Quả thật sau khi Chúa Giê-su thăng thiên, vào lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống ban ơn thánh hóa để giúp các ông chu tòan sứ vụ loan báo Tin Mừng như Người đã hứa : “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (Ga 14, 26). Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và giúp các môn đệ chu tòan sứ vụ làm chứng nhân của Người (x Ga 15,26-27).

2) Ích lợi của việc Đức Giê-su ra đi :
Sau khi hoàn tất công việc được Chúa Cha trao phó, Đức Giê-su đã bàn giao sứ vụ cứu độ trần gian cho một Đấng Bảo Trợ khác là Chúa Thánh Thần. Dù rất yêu thương các môn đệ và luôn muốn ở với các ông, nhưng Đức Giê-su vẫn phải ra đi, vì điều đó sẽ mang lại lợi ích cho các ông: nó vừa giúp các ông trưởng thành về đức tin hơn, lại vừa giúp các ông mở lòng đón nhận được ơn Chúa Thánh Thần để có thể chu tòan được ba sứ vụ:
- Một là được sai đi (x Ga 20,22-23).
- Hai là loan báo Tin Mừng và dạy người ta tuân giữ các giới răn (x Mt 28,19-20).
- Ba là làm chứng về tình thương của Người “cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

3) Phải làm gì để giữ vững đức tin khi gặp cơn gian nan thử thách? :
Có những lúc chúng ta liên tiếp bị thất bại nhiều mặt như người đời thường nói : “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’, và dễ bị chán nản và muốn buông xuôi, thể hiện qua việc bỏ không cầu nguyện hằng ngày, không còn thích đi chầu Chúa Thánh Thể... Có những lúc đức tin của chúng ta trở nên yếu đuối, không còn hứng thú tham dự các sinh hoạt như hội họp học sống Tin Mừng, làm công tác thăm viếng, quét dọn vệ sinh nhà Chúa, tập hát... Có những lúc chúng ta có cảm tưởng bị Thiên Chúa bỏ rơi, giống như Đức Giê-su trong cuộc khổ nạn đã thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con. Sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34).
Thực ra Chúa vẫn luôn yêu thương và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhưng Ngài biết đã đến lúc bắt đầu một giai đoạn mới để chúng ta được trưởng thành hơn. Đã đến lúc chúng ta phải nhận ra rằng giá trị của sự cầu nguyện không hệ tại ở việc cảm thấy sốt sắng hay không. Chính khi tâm hồn như bị chai cứng, lại là lúc đòi phải cầu nguyện nhiều hơn, và lời cầu nguyện khi ấy sẽ nên tuyệt hảo. Vì bấy giờ chúng ta làm các việc đạo đức không dựa trên cảm giác thường tình, nhưng dựa trên đức tin được Chúa chúc phúc như Chúa Phục Sinh đã nói với ông Tô-ma : “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).

4) Áp dụng thực hành :
Đã đến lúc chúng ta phải hiểu rằng đức tin không chỉ là một cảm giác nhưng là sự quảng đại dâng hiến, một sự cậy trông phó thác tuyệt đối vào Chúa quan phòng, như lời thưa “xin vâng ý Chúa Cha” của Chúa Giê-su trong vườn Cây Dầu : “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Thiên Chúa muốn chúng ta phải đấu tranh với các gian khổ gặp phải để nhờ đó sẽ được lớn lên về đức tin. Trong những giờ phút đen tối ấy, chúng ta hãy ý thức rằng : Chúa Giê-su luôn ở bên và ở trong chúng ta. Người vẫn tiếp tục đổ ơn Thánh Thần của Người để nâng đỡ tinh thần của chúng ta, giúp đức tin của chúng ta ngày một vững mạnh hầu chu toàn được sứ vụ “làm chứng cho Người đến tận cùng trái đất”.
Tóm lại: Đức tin chân chính là một tâm tình dâng hiến, một thái độ phó thác cậy trông vào Chúa quan phòng, một lời thưa “xin vâng” theo ý Chúa Cha như Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a (x. Mt 26,39; Lc 1,38). Do đó khi rước lễ, mà không cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong lòng, thì hãy nhớ lời bài hát chầu Thánh Thể : “Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”.

5. NGUYỆN CẦU :

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Cho tới nay hầu như chúng con mới chỉ yêu thương tha nhân bằng lời nói hơn là việc làm. Xin Chúa hãy đổ Thần Khí để canh tân lòng trí chúng con. Xin cho chúng con ý thức lòng mến Chúa phải thể hiện bằng việc yêu người cụ thể như : năng nghĩ đến người khác, quên mình hy sinh phục vụ tha nhân, sẵn sàng quảng đại giúp đỡ người nghèo đói có cơm ăn áo mặc, bệnh nhân có tiền thuốc thang chữa trị… Nhờ đó, những người đau khổ sẽ tìm được sự cảm thông an ủi, kẻ đang lạc xa Chúa sẽ có điều kiện quay về nẻo chính đường ngay.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
 
VietCatholic TV
Lạnh tóc gáy: Nga đưa đầu đạn hạt nhân tới biên giới Phần Lan. EU đánh đúng yếu điểm, Putin la làng
VietCatholic Media
03:24 18/05/2022


1. Nga chuyển hỏa tiễn có đầu đạn hạt nhân tới biên giới Phần Lan

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết Phần Lan và Thụy Điển sẽ nộp đơn gia nhập NATO vào ngày thứ Tư. Bà cho biết như trên trong cuộc họp báo chung vào hôm thứ Ba với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, tại Stockholm.

Phản ứng trước diễn biến này, Nga đã 'triển khai hỏa tiễn hạt nhân' tới biên giới với Phần Lan. Phóng viên Reuters tại Nga cho biết, Nga đã chuyển các hỏa tiễn có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân đến gần biên giới của họ với Phần Lan, trong bối cảnh Nga tung ra các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Trong một video của Reuters, một đoàn xe quân sự gồm hơn chục chiếc di chuyển trên đường cao tốc, trong đó có 7 chiếc được cho là mang hỏa tiễn Iskander.

Đoạn video này xuất hiện chỉ vài ngày, sau khi một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo NATO rằng, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn siêu thanh nếu Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng việc tham gia sẽ chấm dứt “tình trạng phi hạt nhân hóa ở vùng Baltic”. Dmitry Medvedev từng là tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012 và Thủ tướng Nga từ 2012 đến 2020.

Các hỏa tiễn này đã được đưa đến Vyborg, một thành phố của Nga ở biên giới Phần Lan, ngay sau khi Phần Lan và Thụy Điển nói rằng họ sẽ gia nhập NATO.

Các quan chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ trước đó nói với Newsweek rằng hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn được cho là đã được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến trường Syria.

Một sĩ quan cao cấp của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ làm việc về vũ khí hạt nhân nói với Newsweek rằng cộng đồng tình báo coi Iskander là mối đe dọa nghiêm trọng nhất.

Trước diễn biến này, Tổng thư ký NATO, tướng Jens Stoltenberg cho biết ông sẽ gặp các đại sứ Phần Lan và Thụy Điển vào hôm thứ Tư.

Các nhà lãnh đạo sau đó sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Năm.

2. Công tác di tản quân phòng thủ Ukraine khỏi nhà máy Azovstal

Hội đồng thành phố Mariupol đã chia sẻ một đoạn video, mô tả cuộc di tản của những người bảo vệ Ukraine khỏi nhà máy Azovstal có trụ sở tại Mariupol vào ngày 16/5.

Đoạn video cho thấy quân phòng thủ Ukraine rời khu vực nhà máy thép Azovstal mà không có vũ khí. Sau khi bị quân đội Nga kiểm tra, họ lên xe buýt màu trắng. Các chiến binh Ukraine bị thương nặng được đưa lên xe buýt trên cáng. Trong xe buýt, quân y đang băng bó cho những người cần.

Xin nhắc lại rằng, theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, hơn 50 lính phòng thủ Ukraine bị thương nặng đã được di tản khỏi nhà máy Azovstal có trụ sở tại Mariupol đến cơ sở y tế ở Novoazovsk vào ngày 16 tháng 5. Ngoài ra, hơn 200 người đã được đưa đi thông qua một hành lang nhân đạo đến Olenivka.

Để đưa họ về nhà, thủ tục hoán đổi tù nhân sẽ được thực hiện. Đối với những người bảo vệ Ukraine còn lại trong nhà máy Azovstal, các nỗ lực chung cũng đang được tiến hành để giải cứu họ.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk, cho biết Ukraine đang tiến hành các giai đoạn tiếp theo của hoạt động nhân đạo tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

“Các hoạt động nhân đạo đang diễn ra. Để cứu tính mạng của họ, 52 thành viên Ukraine bị thương nặng đã được di tản. Sau khi tình trạng sức khỏe của họ ổn định, chúng tôi sẽ đổi họ lấy tù binh Nga”, Iryna Vereshchuk, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine, cho biết như trên.

Cô trấn an người Ukraine rằng: “Chúng tôi đang tiến hành các giai đoạn tiếp theo của hoạt động nhân đạo. Theo thánh ý Chúa, mọi thứ sẽ ổn thôi”.

3. Tổng thống Zelenskiy nói về Azovstal “nhiệm vụ di tản vẫn tiếp tục”

Nhiệm vụ di tản tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vẫn tiếp tục, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Ba.

“Quá trình đàm phán với Nga vẫn tiếp tục về việc di tản các anh hùng của chúng ta khỏi Azovstal. Nhiệm vụ di tản tiếp tục. Nó được giám sát bởi các sĩ quan quân đội và tình báo của chúng ta. Các nhà hòa giải quốc tế mạnh mẽ nhất đều tham gia,” Ông Zelenskiy nói.

Quân đội Ukraine cho rằng, các lực lượng của họ đã hoàn thành “nhiệm vụ chiến đấu” tại nhà máy thép rộng lớn, nơi đóng quân cuối cùng trong nhiều tuần tại một thành phố bị quân đội Nga bao vây, pháo kích và ném bom trong nhiều tuần.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, ông đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba về “Hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, và sự hợp tác của chúng tôi trên bình diện Liên Hiệp Âu Châu”.

“Tôi đã thông báo cho anh ấy về tình hình hiện tại trên chiến trường, và khả năng phát triển của tình huống hiện nay. Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài, và sâu sắc với Tổng thống Pháp Macron. Chúng tôi đã thảo luận về gói trừng phạt thứ sáu đang được chuẩn bị ở Liên Hiệp Âu Châu, quá trình đàm phán với Nga, và việc di tản các anh hùng của chúng ta khỏi Azovstal.”

4. Hàng chục nghìn người Ukraine bị giam giữ trong các trại của Nga - Zelenskiy

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã có một bài diễn văn trực tuyến hôm thứ Ba tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Ông nói về mối liên hệ giữa điện ảnh với thực tế và vai trò của điện ảnh trong chế độ độc tài của Adolf Hitler.

Đề cập đến bộ phim vào năm 1940 của Charlie Chaplin, người Việt thường gọi là Sạc Lô, có tựa “Nhà độc tài vĩ đại”, Zelenskiy nói, “bộ phim không tiêu diệt được nhà độc tài thực sự vào thời điểm đó, nhưng nhờ điện ảnh, và nhờ bộ phim này, rạp chiếu phim không còn im lặng, về mọi mặt. Điện ảnh đã lên tiếng, và đó là tiếng nói của chiến thắng tự do trong tương lai.”

Ông Zelenskiy nhấn mạnh rằng “một lần nữa, giống như trong quá khứ, ngày nay có một nhà độc tài” và “một lần nữa, lại có chiến tranh vì tự do,” và “một lần nữa, giống như trong quá khứ, điện ảnh không nên im lặng.”

“Tôi tin rằng nhà độc tài sẽ thua,” Zelenskiy nói. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Niềm tự hào cho Ukraine.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng cho biết rằng, hàng chục nghìn người Ukraine đang bị giam giữ trong các trại trên lãnh thổ Nga, được tạo ra theo mô hình của Đức Quốc xã.

“Hơn 500.000 người Ukraine đã bị bắt cóc bằng vũ lực đưa sang Nga, và hàng chục nghìn người ở lại các trại của Nga được tạo ra theo mô hình trại của Đức Quốc xã. Không ai biết có bao nhiêu người sẽ sống sót ở đó, nhưng mọi người đều biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó”, Zelenskiy nói.

Ông lưu ý rằng hàng tuần những ngôi mộ tập thể của những người bị giết, và bị tra tấn được tìm thấy trên các vùng lãnh thổ của Ukraine mà trước đó đã bị quân đội Nga chiếm giữ hoặc tiếp tục bị chiếm đóng. Zelenskiy nói với những người tham gia lễ hội rằng 229 trẻ em đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng Hai.

Bài phát biểu mới nhất của Tổng thống trong chuyến công du thế giới ngoại giao ảo nhằm thu hút sự chú ý của toàn cầu về hoàn cảnh của Ukraine trong cuộc xâm lược.

Vào tháng 4, tổng thống Zelenskiy đã xuất hiện tại Lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 64 với bài phát biểu đầu tiên: “Cuộc chiến. Còn gì đối lập hơn âm nhạc “.

5. Quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi 12 cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực JFO

Quân đội Ukraine đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực diễn ra Chiến dịch Liên hợp, gọi tắt là JFO, vào ngày 17 tháng 5, và các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục tại bốn địa điểm khác.

Tính đến 21h ngày 17/5, Lực lượng liên quân Ukraine tiếp tục tiến hành hoạt động phòng thủ ở khu vực Donetsk và Luhansk.

“Các quân nhân nam nữ phòng thủ Ukraine từ Lực lượng Liên quân đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của kẻ thù trong ngày hôm nay. Giao tranh tiếp tục ở bốn địa điểm khác.”

Trên toàn tuyến giao tranh, quân Nga sử dụng máy bay chiến đấu, nhiều bệ phóng hỏa tiễn, pháo cỡ lớn, xe tăng, súng cối các loại, tiến hành pháo kích, và ném bom vào các cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư yên bình.

Quân đội Nga đã pháo kích vào 45 khu định cư ở vùng Donetsk và Luhansk, phá hủy và làm hư hại 36 ngôi nhà, 6 xí nghiệp công nghiệp và trang trại, một siêu thị, một trường thể thao, một ký túc xá và một hiệu thuốc. Hậu quả của các cuộc tấn công này là 8 dân thường thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có một trẻ em 8 tuổi.

Trong 24 giờ qua, Lực lượng liên quân Ukraine đã phá hủy 3 xe tăng, 3 hệ thống pháo, bao gồm một bệ phóng nhiều hỏa tiễn, 6 xe chiến đấu bọc thép và 7 xe cơ giới (bao gồm một xe tải chở đạn).

Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 9 máy bay không người lái Orlan-10 và một máy bay không người lái chiến thuật-hoạt động ZALA ở các vùng Donetsk và Luhansk.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, tại miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đang nỗ lực tiến công dọc theo toàn tuyến giao tranh, với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu Su-35 trong khu vực Donetsk.

Tại miền nam Ukraine, quân Nga co cụm tại các thị trấn đã chiếm được. Tuy vậy, quân Ukraine đã tung ra các cuộc tấn công. 30 quân Nga được báo cáo đã thiệt mạng và kho nhiên liệu bị cháy sáng rực suốt đêm gần Chornobaivka

Ngoài ra, các cuộc không kích của Ukraine đã phá hủy một hệ thống hỏa tiễn phòng không Strela-10, một xe tăng chiến đấu T-72 và một số xe thiết giáp.

6. Tin tình báo Vương Quốc Anh

Trong bản tin cập nhật mới nhất, Cục Tình Báo Vương Quốc Anh cho biết như sau:

Tại khu vực Chernihiv phía bắc Kyiv, ước tính có khoảng 3.500 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc tiến quân của Nga về phía thủ đô Ukraine, mà nay đã bị hủy bỏ. 80% thiệt hại đã được gây ra cho các tòa nhà dân cư.

Quy mô của thiệt hại này cho thấy sự sẵn sàng của Nga trong việc sử dụng trọng pháo nhắm vào các khu vực có người sinh sống, mà không quan tâm đến sự phân biệt hoặc sự tương xứng trong hành động của mình. Nga có thể đã phụ thuộc ngày càng nhiều vào các cuộc ném bom bừa bãi do khả năng đánh giá mục tiêu hạn chế và không sẵn sàng mạo hiểm bay các máy bay chiến đấu một cách thường xuyên bên ngoài chiến tuyến của mình.

Trong những tuần tới, Nga có khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào các cuộc tấn công bằng trọng pháo hàng loạt khi nước này cố gắng lấy lại động lực cho cuộc tiến công ở Donbas.

7. Nga la hoảng trước các đòn trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu

Trong cuộc họp báo thường kỳ của mình, Dmitry Peskov, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh cho rằng việc các nước G7 và Liên Hiệp Âu Châu chiếm đoạt các tài sản của Nga và bỏ túi hay trao cho Ukraine đều là những hành vi “ăn cắp trắng trợn”.

Peskov đưa ra nhận xét trên sau khi Bộ trưởng Tài chính Đức, Christian Lindner, cho biết ông hoan nghênh ý tưởng thu giữ tài sản nhà nước của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.

Lindner cho biết thêm, đề xuất này đã được thảo luận rộng rãi giữa G7 và Liên Hiệp Âu Châu và mọi người đều tán thành.

Peskov cho biết chưa ai nói với Nga về một sáng kiến như vậy, mà theo ông là “bất hợp pháp, trắng trợn và tất nhiên cần phải có phản ứng thích hợp… Trên thực tế, nó sẽ là hành vi ăn cắp trắng trợn”.

Người phát ngôn Điện Cẩm Linh cũng nói với các phóng viên rằng Nga đã chiến thắng tại Mariupol, và các chiến binh Ukraine đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở thành phố cảng Mariupol sẽ được đối xử “phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”.

Phản ứng trước luận điệu của Peskov, Mykhailo Podoliak, cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, nhận định Peskov cần biết định nghĩa của từ 'chiến thắng' với cái giá 30.000 người Nga đã vĩnh viễn ra đi kèm theo các biện pháp trừng phạt toàn diện, sự khinh miệt quốc tế và sự cô lập của Liên bang Nga. Những điều đó sẽ chỉ ngày càng gia tăng.
 
Tiến Trình Công Nghị tại Đức tiếp tục là vấn đề cho Giáo Hội. Nghĩa địa xe tăng Nga tại Ukraine.
VietCatholic Media
05:18 18/05/2022


1. Nghĩa địa xe tăng Nga này đang trở thành một điểm thu hút khách du lịch mới

Trên con đường từ Kyiv đến Bucha, một đoạn đất cháy xém nằm giữa rừng cây đã trở thành điểm thu hút du khách trong những tuần gần đây.

Nó được gọi là nghĩa địa xe tăng của Nga.

Khoảng hơn chục xe tăng và xe bọc thép bị nổ tung nằm rải rác xung quanh. Rỉ sét và biến dạng kỳ cục, chúng thu hút sự chú ý của nhiều người đi qua.

Chúng đã ngồi đó kể từ khi quân đội Ukraine giải phóng được khu vực này sau khi bị Nga chiếm đóng trong vài tuần vào tháng Ba.

Với những luồng tin xấu dường như liên tục đến từ các vùng phía đông và nam của Ukraine, nhiều người đã đến nơi này để tận mắt chứng kiến một chiến thắng trông như thế nào. Một số dừng lại một chút để xem xét thiệt hại và chụp nhanh một hoặc hai bức ảnh. Nhưng nhiều người ở lại đây một thời gian dài.

Họ cẩn thận kiểm tra đống đổ nát bị cháy, xem xét bên trong các phương tiện. Một người đàn ông đang mỉm cười tự chụp ảnh trước một chiếc xe bị cháy với chữ V vẫn còn nhìn thấy trên đó.

Liza Maramon và bạn trai của cô đã ghé qua nghĩa địa xe tăng trên đường đến thăm mẹ của Maramon sống trong khu vực. Cô ấy gần đây đã trở về nhà sau khi được di tản vào đầu tháng Ba.

“Cô ấy đã trải qua 5 ngày ngồi dưới tầng hầm, không điện, không có bất cứ thứ gì, điều đó rất kinh khủng,” cô nhân viên bác ái 26 tuổi nói. Mẹ cô rời đi khi xe tăng Nga bắt đầu tiến vào thị trấn. Hai ngày sau khi họ chạy trốn, người Nga đã kiểm soát thị trấn.

Gần đó, một vài đứa trẻ vui vẻ trèo lên một chiếc xe tăng gỉ sét của Nga như thể đó là món đồ ở sân chơi.

Bản thân Maramon đã chụp một số bức ảnh về những chiếc xe bị phá hủy và dự định chia sẻ chúng với bạn bè và đăng chúng lên mạng xã hội.

“Tôi không thể giải thích được cảm giác của mình. Mọi người nên nhớ điều này. Chúng ta cần cho mọi người, cả thế giới thấy. Nó không bình thường,” cô nói.
Source:CNN

2. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khẳng định 'sự cần thiết phải thay đổi giáo huấn của Giáo hội'

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ tin tưởng rằng giáo huấn của Giáo hội cần được phát triển hơn nữa. Ông đưa ra lập trường trên để đáp lại những chỉ trích về đường lối thượng hội đồng ở Đức.

Tuyên bố được đưa ra liên quan đến diễn biến mới nhất trong cuộc luận chiến giữa Giám mục Georg Bätzing của Limburg và Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila của Denver.

“Giáo hội của chúng ta cần thay đổi để trung thành thực hiện sứ mệnh của mình và đưa Tin Mừng quý giá của Chúa Giêsu Kitô đến với con người trong thời đại của chúng ta. Và nhu cầu thay đổi khẩn cấp này cũng bao gồm nhu cầu phát triển hơn nữa giáo huấn của Giáo hội. Đó là niềm xác tín của tôi”, Bätzing đã viết trong một bức thư ngày 5 tháng 5 cho Đức Tổng Giám Mục Aquila.

Tiến Trình Công Nghị Đức đã bỏ phiếu ủng hộ các văn kiện kêu gọi phong chức linh mục cho phụ nữ, chúc lành cho các kết hiệp đồng tính, và thay đổi giáo huấn Công Giáo về các hành vi đồng tính luyến ái.

“Tiến Trình Công Nghị” của Đức là một quá trình tập hợp giáo dân và giám mục để thảo luận về bốn chủ đề chính: quyền lực được thực thi như thế nào trong Giáo hội; luân lý tình dục; chức tư tế; và vai trò của phụ nữ. Khi các giám mục Đức khởi động tiến trình này, ban đầu họ nói rằng các bàn thảo của họ sẽ có giá trị “ràng buộc” đối với Giáo hội ở Đức, dẫn đến sự can thiệp của Vatican nhằm bác bỏ những tuyên bố như vậy.

Vào tháng 5 năm 2021, Đức Tổng Giám Mục Aquila đã viết rằng văn bản đầu tiên của Tiến Trình Công Nghị đưa ra những đề xuất “không thể chấp nhận được” về những thay đổi đối với giáo huấn của Giáo hội. Đức Tổng Giám Mục là một trong những người soạn thảo một bức thư ngỏ ngày 11 tháng 4 cảnh báo Tiến Trình Công Nghị Đức có thể dẫn đến ly giáo, hiện đã được hơn 100 giám mục ký tên, sáu trong số đó là các Hồng Y. Và vào ngày 2 tháng 5, Đức Tổng Giám Mục đã viết thư cho Giám mục Bätzing nhắc lại rằng Tiến Trình Công Nghị là một thách thức, và thậm chí là một lời phủ nhận kho tàng đức tin.

Trong phản hồi ngày 5 tháng 5, Giám mục Limburg khẳng định rằng Tiến Trình Công Nghị là một phản ứng thích hợp đối với tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ.

Vấn đề nhiều người nêu lên là tội lỗi lạm dụng tính dục là một vấn đề nghiêm trọng của Giáo Hội. Nhưng tại sao để giải quyết tội lỗi lạm dụng tính dục cần phải cho người Tin lành được rước lễ trong các thánh lễ Công Giáo? Tại sao phải chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại Kinh Thánh về đồng tính luyến ái, tái định nghĩa lại hôn nhân? Hay tai tiếng lạm dụng tình dục giáo sĩ chỉ là chiêu bài cho các Giám Mục Đức tung ra những nghị trình mà họ đã ấp ủ từ lâu.

Tất cả các đề xuất của Hồng Y Marx, và Giám Mục Georg Bätzing như chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại Kinh Thánh về đồng tính luyến ái đều là những vấn đề đã được anh em Tin lành chấp nhận nhưng tỷ lệ bỏ đạo còn cao hơn và ai có thể dám nói rằng tình trạng lạm dụng tính dục của các mục sư Tin lành ít hơn của hàng giáo sĩ Công Giáo.

Hơn thế nữa, các đề xuất của các Giám Mục Đức hiện nay sẽ tạo ra những kỳ vọng nào đó đối với một số thành phần giáo dân Đức. Một khi những kỳ vọng này trở thành thất vọng, mà chắc chắn sẽ là như thế, người ta sẽ chứng kiến một làn sóng lũ lượt rời bỏ Giáo Hội.
Source:Catholic News Agency

3. Đức Hồng Y Müller tái phê bình Tiến trình Công nghị của Công Giáo Đức

Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, tái phê bình Tiến trình Công nghị của Công Giáo Đức do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, là quyền bính trong Giáo hội, luân lý tính dục, chức linh mục và vai trò của phụ nữ. Khóa họp chót của Con đường này đã tiến hành tại Limburg, hồi đầu tháng Hai năm nay.

Trong bài giảng thánh lễ ngày 07 tháng Năm vừa qua, để truyền chức cho bảy phó tế và một linh mục thuộc Tu hội “Chúa Chiên Lành”, ở Courtalain bên Pháp, Đức Hồng Y Müller phê bình Tiến trình Công nghị Đức vì chối bỏ bí tích truyền chức thánh: đa số các tham dự viên của Công nghị xác tín rằng các đại biểu giáo dân và giám mục có thể thay đổi đạo lý của các tông đồ, khi bỏ phiếu theo đa số. Đức Hồng Y nói: “Đối với những người theo thuyết ngộ giáo duy tương đối, các tín điều của Giáo hội có thể thay đổi, vì là những đối tượng tùy thuộc thời đại và chỉ là một cảm giác tôn giáo mơ hồ”.

Mặt khác, trong thư ngày 05 tháng Năm mới đây, để trả lời cho những phê bình của Đức Cha Samuel Aquila, Tổng giám mục giáo phận Denver, Hoa Kỳ, Đức Cha Georg Bätzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ xác tín rằng cần phải “phát triển giáo huấn của Giáo hội”. Đức Cha viết: “Giáo hội chúng ta cần thay đổi để trung thành thi hành sứ mạng của mình và mang Tin mừng quí giá của Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc thời nay. Nhu cầu cấp thiết phải thay đổi ấy cũng bao gồm nhu cầu phải phát triển tiếp giáo huấn của Giáo hội. Đó là xác tín của tôi”.

Đức Tổng Giám Mục Aquila thuộc vào nhóm các giám mục soạn thư phê bình Tiến trình Công nghị của Công Giáo Đức và thư này cho đến nay đã được hơn 100 giám mục quốc tế, ký tên ủng hộ.
 

Liên Hệ: Contact Us: bbt@vietcatholicint.com
© 2022 - VietCatholic News - Designed by J.B. Đặng Minh An