Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thuộc TGP Toronto, Canada Mừng Ngày Hiền Mẫu và Tiệc Truyền Giáo.

Ngày 11/05/2013, đã có hơn 750 người Cộng Giáo Việt Nam trong TGP Toronto đến tham dự buổi tiệc mừng Ngày Hiền Mẫu. Buổi tiệc được tổ chức hàng năm trong ngày Hiền Mẫu nhằm mục đích gây quỹ giúp cho 3 Thày Đại Chủng Sinh từ Việt Nam qua du học tại ĐCV St. Augustine’s Seminary of Toronto.

Trong buổi tiệc có sứ hiện diện của Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Cha Giuse Phạm Hồng Chương trưởng ban tổ chức buổi tiệc và Quí Cha Giuse Trần Tập Chánh Xứ CTTĐ Việt Nam, Cha Đaminh Vũ Hoàng quản nhiệm CĐ Scarborough, cha Cố Giuse Lãm, Cha, Cha Peter Tuyển, Cha Paul Duy, Cha Hùng, và Quí Tu sĩ Nam Nữ trong Ontario.

Trong buổi tiệc giáo dân Việt Nam cũng có dịp cảm ơn Quí cha Việt Nam trong TGP đã hy sinh và hướng dẫn mọi người tín hữu Công Giáo Việt Nam về phần tinh thần trong những năm tháng qua. Đức Cha Vincent Hiểu cũng cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc và cảm ơn những lời cầu nguyện, hy sinh và đóng góp của Giáo Dân trong Quí Thày được tu học tại Canada. Đức Cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ tình thần cho Quí Cha đang phục vụ trong TGP Toronto và Quí Tu Sĩ Nam Nữ.

Bình Dân, Toronto, Canada