Đối với Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Kitô Giáo và hạnh phúc là đồng nghĩa, vì thế, ngài mời gọi những người nam nữ tái khám phá vẻ đẹp của "những hạnh phúc nhỏ nhoi".

Đức Hồng Y đã đề cập đến một thành ngữ mà ngài rất tâm đắc khi còn là một linh mục coi xứ -- "Chúng ta được tạo ra để hưởng hạnh phúc" - Đức Hồng Y người Áo đã thuật lại những kinh nghiệm trong đời linh mục và sau này là tổng giám mục thành Vienna của ngài khi thuyết trình về đề tài: "Ơn gọi Kitô Hữu: Mời gọi tới hạnh phúc" trong cuộc hội thảo kéo dài một tuần tại Rimini, Ý Đại Lợi. Cuộc hội thảo này có chủ đề là "Gặp gỡ cho tình huynh đệ giữa các dân tộc" do phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức.

"Lòng ao ước hạnh phúc được ghi khắc vào trong tim mỗi con người bởi Đấng Tạo Hóa. Nó tiêu biểu cho một cùng đích mà Đấng Tạo Hóa tiền định cho chúng ta". Theo Đức Hồng Y, đối với nhiều người, "việc tìm kiếm hạnh phúc bị dẫn dắt lầm lạc và được thực hiện qua những thứ như ma tuý, danh vọng, thành công, hay tính dục. Tất cả là những hành động có thể đem lại cảm giác thỏa mãn nhất thời, nhưng chúng không bảo đảm hạnh phúc".

Thay vào đó, "những hạnh phúc nhỏ nhoi" - những cử chỉ đem lại chút nhẹ nhàng trong đời sống hàng ngày - là con đường dẫn ta đến gần hơn với hạnh phúc lớn lao. "Ta tùy thuộc vào người khác, họ lại tùy thuộc vào những người khác nữa".

Tuy nhiên, "những hạnh phúc nhỏ nhoi" thường bị kết án bất công bởi những chủ nghĩa và các triết gia. "Việc từ khước những hạnh phúc nhỏ nhoi, thật ra, là phi nhân bản sâu sắc và dẫn đến những ứng dụng bi đát trong lịch sử khi quyền lực chính trị tự phong cho nó nhiệm vụ tạo ra hạnh phúc trần thế".

Thật vậy, "bất cứ ai không thể cảm nhận được những niềm vui nhỏ nhoi, đã được đề cập đến trong sách Qoheleth [Ecclesiastes], cũng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc lớn lao".

"Việc thực sự tìm kiếm hạnh phúc trong Kitô Giáo được chuyển dịch cụ thể trong huấn giáo của Giáo Hội Công Giáo về những đề tài như hòa bình, bảo vệ cuộc sống, tôn trọng nhân quyền". Những đề tài này đã được tóm lược trong việc bảo vệ thiện ích chung, như đã trình bày trong tông hiến "Gaudium et Spes." (Vui Mừng và Hy Vọng) của Công Đồng Vatican II. Không có những đề tài như vậy "không có chỗ cho cuộc sống hạnh phúc".

"Những hạnh phúc nhỏ nhoi, mà chúng ta thường chỉ cảm nhận ra khi chúng ta thiếu chúng, được nuôi dưỡng bởi một nguồn mạch, bởi một lời hứa về thánh thiện, công lý và chân thật mà Socrates đã đánh giá cao và biến cố Kitô Giáo mạc khải trọn vẹn cho con người".

Hạnh phúc nhỏ nhoi và lớn lao có nguồn gốc từ sự cho đi chính ta. Thật vậy, "chìa khóa dẫn đến hạnh phúc nằm ở chỗ cho đi chính ta vì thiện ích". Trong mối liên hệ này, Đức Hồng Y đã nhắc đến gương của thánh Pio thành Pietrelcina, thánh Têrêxa hài đồng Giêsu và Đức Gioan Phaolô II.