Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em một Web site những hình ảnh minh hoạ Cựu Ước và Tân Ước rất phong phú và được tổ chức rất thông minh, rất dễ sử dụng.

Địa chỉ Web site này là: http://www.freebibleimages.org/

Cách download xuống được minh hoạ như trong những hình sau.