Tiệc Ngây Quỹ Truyền Giáo Lần Thứ 6 của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Toronto, Canada

Hàng năm CĐ Công Giáo VN thuộc TGP Toronto tổ chức tiệc gây quỹ để giúp các chủng sinh từ VN qua Toronto, Canada theo học thần học tại ĐCV St. Augustine's Seminary. Năm nay có hơn 600 người VN đên tham dự buộc tiệc mừng và có sự hiện diện của Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, cha Giám Đốc Giuse Phạm Hồng Chương, Cha Giuse Trần Tập, Chánh Xứ GX CTTĐVN Toronto, Quý Cha người Canada, Quí Sơ Hải và Sơ Hà.

Xem Hình

Mở đầu cha Giuse Phạm Chương đã chào mừng Đức Cha, Quí Cha, Qúi Tu Sĩ Nam Nữ và Quí Khách tham dự buổi tiệc, và ngài nói ý nghĩa của buổi tiệc. Có rất nhiều ca sĩ trong vùng Toronto đến trình diễn văn nghệ và có sự cộng tác của các em thiếu nhi trong các Cộng Đoàn Công Giáo VN trong TGP Toronto. Đức Cha Vicent Hiếu lên chia sẽ với mọi người tham dự về ý nghiã Năm Thánh Từ Bi mà ĐTC Phanxicô sẽ long trong khai mạc vào tháng 12 tới đầy và Ngài kiêu gọi mọi người sống yêu thương nhau.

Ngài cũng đại diện cho ĐHY Thomas Collins TGP Toronto gởi lời chào và cám ơn đến CĐ Công Giáo VN trong TGP. Đức Cha và Qúi cha ban phép lành cho các ba Mẹ nhân ngày Hiều Mẫu và tặng bông hồng đến tất cả các Ba Mẹ đến tham dự buổi tiệc. Mọi người ra về trong không khi rất hân hoan và vui mừng và buổi tiệc thành công tốt đẹp.

Bình Dân