Giáo Xứ Thánh Anthony of Padua, TGP Toronto Canada Mở Cửa Năm Thánh

Giáo Xứ Thánh St. Anthony of Padua, Brampton, ON. Canada được ĐHY Thomas Collins chọn một trong những nơi hành hương cho TGP Toronto. Ngày 13/12/2015 lúc 12:30 PM Đức Cha John Boissonneau đến Giáo Xứ St. Anthony of Padua mở của Năm Thánh và dâng Thánh Lễ.

Xem Hình

Hơn 2 ngàn người có mặt trong Thánh Lễ, và vì quá đông người đã phải đứng ngoài công viên nhà thờ mặc dù khi hậu thời tiết Canada tháng 12 nhiệt độ xuống còn 8C. Đức Cha trong bài giảng nói về ý nghĩa Năm Lòng Thương Xót và mời gọi mọi người sống yêu thương chia sẽ với người nghèo. Cuối Thánh Lễ thầy Phó Tế thông báo Đức Thánh Cha Francico đã ủy thác cho các Giám Mục quyền ban phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu tham dự trong dịp Lễ mở của Năm Thánh. Sau Thánh Lễ mọi người xếp hàng bước qua Cửa Thánh để lãnh nhận ơn Toàn Xá. Cưa Thánh tại GX sẽ mở của đến ngày 20 tháng 11 năm 2016. Nhà thờ mở cửa mỗi ngày từ 7AM-9PM để đón khách hành hương. Địa chỉ GX. St. Anthony of Padua 940 North Park Dr. Brampton ON. Canada.

Tuyên Tr. Brampton, ON.