Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – TGP Toronto, Canada

Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Truyền Giáo và Mừng Ngày Hiền Mẫu của Liên Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc TGP Toronto

Thứ Bảy ngày 07-05-2016 Hơn 600 người Việt Nam Cộng Giáo Nam Công Giáo thuộc TGP Toronto Canada họp mặt tại nhà hàng Casa Deluz Banquet Hall Toronto để ăn mừng Ngày Hiền Mẫu và Gây Quỹ giúp các thày từ Việt Nam qua Canada tu học.

Buổi tiệc có sự hiện diện của Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu GM Phụ Tá TGP Toronto, Cha Giuse Trần Tập, Cha Giuse Phạm Chương, Cha Dominic Bui Quyền, Cha Phúc từ Phú Cường Việt Nam, Quí Sơ Việt Hải, Hà, Tuyết đang phục vụ trong TGP Toronto, và một số Quí Cha người Canada, và Quí Sơ từ Việt Nam.

Giáo dân đến từ các Giáo Xứ Vn Toronto, Đức Mẹ Lavang Mississauga, CĐ North York, CĐ Thánh Giuse Scarborough. Mở đầu Cha Giuse Chương chào mừng Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ và các quan khác tham dự và nói về ý nghĩa của buổi tiệc. Cha Giuse Trần Tâp lên giúp vui và chúc mừng các Bà Mẹ nhận ngày hiền mẫu. Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu đại diện cho ĐHY Collins chào mừng CĐ Công Giáo Việt Nam và nói về mục đích và ý nghĩa của buổi tiệc và Ngài cảm ơn Quí Cha và anh chị em giáo dân đã quảng đại giúp đỡ quí thầy từ VN qua du học.

Buổi tiệc diễn ra rất thân mật trong bầu khi yêu thương và vui vẻ. Có nghi thức trao bông hồng cho các người mẹ tham dự trong buổi tiệc. Phần văn nghệ có Ca Sĩ Hồng Ân từ VN và các anh chi em ca sĩ trong các cộng đoàn. Đặc biệt, cũng là ngày Sinh nhật thứ 50 cuả Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, nhân đó cộng đoàn chúc mừng Sinh Nhật Ngài.