Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên thắp lên ngọn nến đơn sơ mừng chúa ngày xưa giáng sinh hàng lừa, và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi.

Đêm nay con dâng ngài tấm lòng thành, niềm vui Thánh Ân chứa chan ngày Chúa sinh ra, ngài đến cùng bao trái tim thật thà, Để ban ánh sáng chan hòa, muôn đời chúa mãi thương ta. DK Ôi chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề, con chúa sinh ra xác thân nhục nhằn khó khăn chẳng nề. ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta, ôi chúa thiên đàng đã đến cơ hàn bước chung nhân trần

Ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trần, nguyện xin chúa ban khắp nơi người biết thương nhau, mảnh áo dù tơi tả cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều êm đềm chan chứa tình cha

DK Ôi chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề, con chúa sinh ra xác thân nhục nhân khó khăn chẳng nề, ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta, ôi chúa thiên đàng đã đến cơ hàn bước chung nhân trần

Ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trần, nguyện xin chúa ban khắp nơi người biết thương nhau, mảnh áo dù tơi tả cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha

mảnh áo dù tơi tả cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình cha