Tứ trụ triều đình Việt Cộng đi đâu rồi ???
-Hàng không mẫu hạm đến nơi,
Dân ta phấn khởi kêu mời đi xem,
Nhìn tàu Mỹ quốc thấy quen,
Những chàng thủy thủ lại đem nụ cười,
Dân mình chào đón vui tươi,
‘Nối vòng tay lớn’ dưới trời ca vang (1)

-Bỗng dưng dân chúng ngỡ ngàng,
Chủ nhân ‘tứ trụ’ lang thang nơi nào ?
Ông Trọng cáo bệnh rồi sao ?
Ông Quang đi Ấn khi nào về đây ?
Ông Phúc sửa soạn công du !
Bà Ngân tiếp khách lu bù ngày đêm !
Chỉ còn mấy chú đàn em,
Đại diện tiếp đón không phiền chi đâu.
Người dân hiểu rõ lắc đầu,
Tứ trụ trốn tránh mưu cầu bình an,
Đụng vào anh cả lân bang,
‘Dạy cho bài học’ là tan nát đời. (2)

-Thôi thì anh Mỹ ghé chơi,
Đàn em, dân chúng đón mời thỏa thuê,
Đất trời sông biển bốn bề,
Vui chơi kỷ niệm ngày về mang theo,
Chớ khinh đất nước tôi nghèo,
Vài trăm năm nữa sẽ theo kịp người.
Năm mươi năm cũ qua rồi, (3)
Giờ đây xin cứ hát cười ‘Trống cơm’. (4)

-Nhìn vào sự việc vừa qua,
Việt cộng lưỡng lự để mà vượt qua,
Nhìn gần phải nghĩ đến xa,
Nếu tàu Trung cộng lại qua thình lình,
Việt cộng tứ trụ triều đình,
Chắc là xuất hiện cúi mình hân hoan,
Theo Tàu mất nước chẳng sao,
Còn đảng ta vẫn ‘đỉnh cao loài người’.
Còn theo anh Mỹ khó chơi,
Mất đảng ta sẽ hết thời oai danh !!
Thật là khó xử hai anh,
Đều là anh chị tung hoành bốn phương,
Ngoảnh mặt từ chối khó lường,
Chỉ còn thượng sách con đường giằng co !!!

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*)Ghi chú : (1&4) Ban nhạc Hạm đội Mỹ cùng dân chúng ca 2 bài ‘Nối vòng tay lớn và Trống cơm’
(2) Năm 1979 đàn anh Trung cộng đã dạy đàn em Việt cộng một bài học tại chiến tranh biên giới .
(3)Ngày 8/ 3/1965 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đổ bộ lên Đà Nẵng.
Ngày 5/ 3/2018 Hàng Không Mẫu Hạm USS Carl Vinson ghé Đà Nẵng là 53 năm.