Gần đây dư luận xôn xao
Bất bình phản ứng về cô giáo N.
Bị ông Thuận “láo” bắt quỳ,
Chỉ vì cô ấy phạt quỳ con ông,
Mà ông cho là bất công
Vì con ông chẳng làm chi tội tình.
Tự dưng tôi bỗng nghĩ rằng
Chỉ vì phạt học trò quỳ mà thôi
Mà cô bị một phụ huynh,
Bắt cô quỳ đến bốn mươi phút dài,
Dù chưa biết rõ cô này
Phạt con ông ấy đúng hay không nào.
Vậy thì kẻ bắt dân mình,
Phải quỳ trước bọn quỷ Tàu thì sao,
Vậy thì phải phạt làm sao,
Phạt sao cho xứng tội danh tày trời?
Thì ra đây là lý do
Mà ông ấy bị khai trừ đảng viên.
Một điều mà trước đến nay
Chưa từng nghe nói xảy ra bao giờ.
Quả ông xứng tội vô cùng,
Quả ông “xấc láo”, coi thường bề trên !
Nghe cô giáo nọ phải quỳ
Bà con phản ứng bất bình với cô
Nhưng bà con nghĩ kỹ đi…
Phải chăng hầu hết chúng ta đang quỳ?!!!

(Hồn Việt)