Nam Quốc Sơn Hà

南國山河


Nam quốc sơn hà nam đế cư
Dự luật đặc khu quá ngất ngư
Việt cộng đi đêm với Tầu cộng
Bán rẻ sơn hà cho lũ ngu.


Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Trung cộng luôn toan tính tiếp thu
Bạc bể tiền rừng trên đất nước
Tham lam đốn sạch gỗ mù u.


Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Lũ giặc Tầu ô quá tham lam
Tung tiền hối lộ cho quan hạm
Bán đứng đặc khu 99 năm !


Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Dân đen bày tỏ nỗi ưu tư
Khắp chốn xuống đường chống dự luật
Cán bộ đảng viên mệt đứ đừ !

Lê Đình Thông