Hãy ghi nhớ những lời tiền nhân truyền dạy bảo vệ Giang Sơn chống giặc ngoại xâm :

-“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, quét sạch cõi bờ, để cứu dân tộc ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời,cúi đầu khom lưng để làm tì thiếp người ta.” (Bà Triệu thị Trinh)
-“Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không thể lọt vào tay kẻ khác.” (Vua Trần Nhân Tông)
-“Ta phải giữ Nước cho cẩn thận, đừng để ai lấy một phân núi, một tấc sông của vua Thái Tổ để lại”
(Vua Lê Thánh Tông)
-“Làm trai sinh ra ở đời, nên giúp nạn lớn, lập công to để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại bo bo làm đầy tớ người.” “& Phòng thủ biên cương là hệ trọng, Sơn hà trù liệu kế an bang.”
( Bình định vương Lê Lợi)*Cơn cuồng phong đang ào ào nổi dậy,
Suốt Bắc Nam dân Việt đã vùng lên,
Máu sôi trào dâng hàng triệu con tim,
Quyết phải dẹp tan một bày quỉ đỏ.

Tám mươi năm chúng nghêng ngang ngồi đó,
Đã làm được gì ích quốc lợi dân ?
Chỉ làm tôi mọi Tàu cộng xâm lăng,
Tham vọng biến Việt Nam thành thuộc địa.

Dù đặc khu hay là vùng tự trị,
Cũng biến thành lãnh thổ của Tàu rồi,
Toàn dân Việt bị đồng hóa đến nơi,
Mất Giang Sơn còn đâu nòi giống Việt !

Chịu cúi đầu dưới gông cùm rên xiết,
Nhớ nghìn năm bị đô hộ ngày xưa,
Chúng ta nay là con cháu kế thừa,
Quên làm sao những trang sử đen tối.

Tổ tiên ta đã khai đường mở lối,
Bao anh hùng liệt nữ đã đứng lên,
Đuổi ngoại xâm để đoạt lại chính quyền,
Cho Tổ Quốc an bình dân no ấm.

*Nhưng ngày nay Tàu cộng lại xâm lấn,
Với sự tiếp tay của bọn tà quyền,
Bán Đất Nước suốt cả ba miền,
Từ rừng núi biển khơi đến thành thị.

Nhượng ba đặc khu thành vùng tự trị :
Trọng điểm Bắc vân- Phú Quốc- Vân Đồn,
Những yếu huyết của Đất Nước sống còn,
Chín mươi chín năm bao giờ lấy lại ?

Nhất quyết phá tan âm mưu độc hại,
Khắp Trung, Nam, Bắc khí thế trào dâng,
Không còn khiếp sợ đoàn kết một lòng,
Tổng biểu tình quyết nâng cao khí thế.

Nhìn rừng người cuốn đi như sóng bể,
Với biểu ngữ, tiếng hô vọng bốn bề,
Bọn tà quyền hoảng hốt như ngủ mê,
Bày trò câu giờ, hoãn binh tìm kế.

Giờ đây dưới mắt dân Đảng không thể,
Còn tiếp tục lừa bịp mãi được đâu,
Nếu còn khôn hãy nhận tội cúi đầu,
Để Dân Nước mở đầu Trang Sử Mới.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG