Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


DÒNG ĐỜI NGƯỢC XUÔI

Tác giả: Lm. Duy Thiên

Trình bày: Ca sĩ Hằng Nga

Dòng đời ngược xuôi

Chúa ơi con biết về đâu

Về đâu con đi tìm Ngài

đi giữa chờ đợi con bơ vơ

Năm tháng cuộc đời con ngu ngơ

Chúa ở nơi nào

xin thương một đời lắng lo

Xin mở mắt con con hết u mê

Để con thấy Chúa trong mọi người

Để con thấy chúa trong cuộc đời

Và để con thấy Ngài

trong chính cuộc đời của con

Con luôn tin rằng dù sao

dù sao Chúa vẫn thương con,

Dù sao Chúa chẳng bỏ con

khi con lỗi lầm khi con hững hờ

Nguyện xin Chúa thương con hoài

cho con niềm tin vào một Chúa thôi

Nguyện xin Chúa là con đường

xin dẫn con về tới quê an bình.