Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


SỐNG TRONG TÌNH CHÚA

Tác giả: Lm. Duy Thiên – Trình bày: Ca sĩ Hằng Nga

Sống trong tình Chúa, (sống mãi trong tình Chúa).

Chúa ở cùng tôi, (có Chúa ở cùng tôi).

Tôi đi trên đời (tôi luôn đi trên đời).

Lòng luôn thảnh thơi (lòng này luôn thảnh thơi).

Có Chúa cùng tôi, dù phong ba bão giông, dù gian lao hiểm nguy, dù cho muôn đắng cay tôi luôn vững tâm theo Ngài.

Ngài ở bên tôi, như cánh tay mẹ hiền, nâng đỡ con đêm ngày, tình thương Ngài chứa chan, như sóng tràn dâng biển khơi.

Sống trong tình Chúa (sống mãi trong tình Chúa).

Suốt đời an vui (có Chúa đời an vui).

Tôi lo sợ gì (tôi đâu lo sợ gì).

Ngài ở với tôi (có Chúa ở với tôi).

Sống trong tình Chúa, (sống mãi trong tình Chúa).

Chúa ở cùng tôi, (có Chúa ở cùng tôi).

Tôi đi trên đời (tôi luôn đi trên đời).

Lòng luôn thảnh thơi (lòng này luôn thảnh thơi).

Hãy đến người ơi, nào ai đang khổ đau, nào ai đang mải mê, nào ai trong tối tăm, mau ta bước đi theo Ngài.

Tình Ngài cho ta, như suối reo trên ngàn, ươm mát cho cuộc đời. Tình thương Ngài đỡ nâng, năm tháng dài trên trần gian.