TÂM TÌNH CÙNG BÁO GIỚI

Cả nước Việt Nam
Gần ngàn tờ báo
Nhưng rặt nói láo
Một giuộc như nhau !

Bao chuyện đớn đau
Đắng cay chua xót
Dân ta đứt ruột
Khổn khổ lầm than

Bị xử dã man
Thua cả con chó
Đầu đường cuối ngõ
Muôn cảnh khốn cùng

Bao chuyện bất công
Bạo quyền lấp liếm
Đậy che dấu diếm
Thối nát trong ngoài

Báo chí bịt tai
Ngậm mồm che mắt
Đưa tin què quặt
Đầu Sở mình Ngô

Những chuyện bưng bô
Ngửi trôn liếm đít
Mọp đầu sát đất
Của lũ bạo quyền

Chẳng dám thông truyền
Cho dân được biết
Rụt đầu sợ sệt
E vỡ nồi cơm

Đưa mặt nhơn nhơn
Vây quanh “lãnh đạo”
Thật là xông xáo
Há miệng “đớp lời”

Coi như “các ngài”
Là thần giáng thế
Nên làm ra vẻ
Khuyển mã trung thành

Dù bụng rành rành
Biết rằng láo toét
Những chuyện đục khoét
Biết rõ mười mươi

Nhưng đố có ai
Dám nói sự thật
Những chuyện bí mật
Câm miệng cho lành

Có đứa ma-lanh
Lại còn khen ngợi
Thằng kia vĩ đại
Con nọ giỏi giang

Một lũ ác gian
Một đoàn tham láo
Nhưng bọn làm báo
“Vạn tuế, muôn năm”

Lũ sâu mọt dân
“Minh quân, sáng suốt”
Sắp sửa bắc thuộc
Làm nô lệ Tàu

Rồi lại cúi đầu
Làm thân đầy tớ
E nồi cơm vỡ
Lúc ấy liệu rằng

Dẩu mõm nhăn răng
Nịnh thằng đô hộ
Thì nó che chở
Thí chút của rơi ?

Nước đã mất rồi
Còn mong chi nữa
Nồi thì đã vỡ
Gạo cũng chẳng còn

Lúc ấy nỉ non
Hối thì đã muộn
Bấy giờ có muốn
Quay lại làm sao

Nên thân ngựa trâu
Cho Tàu nó cưỡi
Cửa nhà lụn bại
Gia sản thành tro

Còn lũ Hán nô
Cao bay xa chạy
Tiền vàng đã lấy
Cuốn gói đem đi

Mình có còn gì
Hòng vào đâu nữa
Nát nhà tan cửa
Xói đất vỡ bờ

Thôi thôi bây giờ
Quay đầu còn kịp
Hãy mau đoàn kết
Sống chết một lòng

Chớ bẻ bút cong
Ngẩng đầu cho thẳng
Lòng trung phải thắng
Bè lũ dối gian

Xảo trá vạch trần
Ác tà tiêu diệt
Quét cho sạch hết
Những đứa tham ô

Những lũ côn đồ
Chỉ tên vạch mặt
Dân là tai mắt
Che chở cho ta

Một dải sơn hà
Là của dân Việt
Đuổi giặc Tàu chệt
Diệt lũ bạo quyền

Hỡi anh chị em
Hãy mau tỉnh ngộ !
Hỡi anh chị em
Hãy mau tỉnh ngộ !