CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

VietCatholic trân trọng thông báo cùng quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em

Bà Catarina Nguyễn Thị Duyên
là thân mẫu ký giả Hoàng Hữu Nam

Đã qua đời tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ Hai 25 tháng Hai, 2019

Xin quý cha và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Catarina.

Ban Giám Đốc và Ban Biên Tập VietCatholic

xin phân ưu cùng anh Nam và gia đình.

Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Catarina vào hưởng thánh nhan Ngài

và lau khô những giọt nước mắt của thân quyến trước cảnh sinh ly tử biệt.


J.B. Đặng Minh An

Phó Giám Đốc VietCatholic