78. Tất cả những thấu thị và mặc khải hoặc bất cứ đặc ân nào khác ở trên trời, đều không bằng một hành vi tự mình khiêm tốn mà giá trị to lớn.

(Thánh Gioan Thánh Giá)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info