80. Chúng ta đều là những người yếu đuối, nhưng bạn nên nghĩ rằng không có ai yếu đuối hơn bạn.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info