Lê Thánh Tông, vị vua nổi bật trong lịch sử Việt Nam với tài trị quốc thương dân đã để lại di ngôn nổi tiếng sau :
“Ta phải giữ cho cẩn thận, đừng để ai lấy một phần núi, một tấc sông do vua Thái Tổ để lại. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất làm mồi cho giặc thì phải tru di…”


*Nhục Thành Đô khiến dày vò thân xác,
Khí Non Sông vẫn đọng mãi tâm hồn,
Tổ tiên xưa quyết chống Tàu dựng Nước,
Con cháu nay phải dẹp Cộng giữ Nhà.

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngã !
Sẽ chôn vùi sự nghiệp của cha ông,
Cả rừng vàng biển bạc giống Lạc Hồng,
Khi trở thành thuộc địa của Tàu cộng.

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngã !
Dân tộc ta đâu còn có tương lai,
Rồi sẽ biến thành một lũ tay sai,
Và cúi đầu sống trong vòng nô lệ.

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngã !
Hãy bừng tỉnh trong mộng tưởng hoang đàng,
Bọn tà quyền đừng tham vọng giàu sang,
Ngày ấy đến phải tan tành mây khói.

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngã !
Sao lớp trẻ vẫn chen chúc vui chơi,
Say sưa nghiện hút nhảy nhót vùi đời,
Nhận cầu thủ siêu sao làm thần tượng.

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngã !
Nhìn gương tuổi trẻ bất khuất Hồng Kông,
Lớp trẻ Việt Nam có theo gương không,
Hay vẫn cuốn hút sống cuồng sống vội ?

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngã !
Thế hệ trẻ bị đầu độc tan hoang,
Bởi một chế độ thối nát tham tàn,
Bị uốn nắn thành lớp người vô cảm.

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngã !
Muốn Việt Nam còn tên trên địa cầu,
Phải lật đổ những tên thái thú Tàu,
Đang dâng dần biển đảo đất Nước Việt.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Chú thích : Ngày 3&4/9/1990 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, bọn đầu xỏ Cộng sản VN đã âm mưu ký ‘Mật ước bán nước Thành Đô’ biến Việt Nam thành khu tự trị thuộc quyền Trung cộng giống như
Tây Tạng, Nội Mông…Hiệp ước sẽ bắt đầu thi hành từ 2020.
-Đại diện CSVN gồm có TBT Nguyễn văn Linh, CT Đỗ Mười và Cố vấn Phạm văn Đồng.
-Đại diện Trung cộng có TBT Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng