82. Đức Chúa Giê-su Ki-tô là mẫu gương của khiêm tốn, Ngài chỉ hiện rõ chân lý của Ngài với người khiêm tốn, và né tránh người kiêu ngạo.

(Thánh Ferreolus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info