62. THÍCH SỨ ĂN CẮP GIÀY

Trịnh Nhân đã làm thích sứ Mật Châu có lòng tham vô đáy.

Một hôm, người nô bộc báo là giày của ông ta đã rách vì quá cũ, Trịnh Nhân ra lệnh cho tên thuộc hạ đang mang đôi giày mới leo lên cây hái trái, rồi lặng lẽ lấy đôi giày của nó.

Tên thuộc hạ trên cây tuột xuống không thấy giày đâu cả bèn nói với thích sứ, Trịnh thích sứ nói:

- “Lão gia thích sứ không phải là người giữ giày!”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 62:

Quan thích sứ không ăn hối lộ nhưng chỉ ăn cắp giày của thuộc hạ, ăn hối lộ và ăn cắp thì là hai chuyện khác nhau nhưng giống nhau một điểm là hại dân hại nước.

Ăn hối lộ thì dân phải có tiền để đút lót nhưng vẫn có thể bấm bụng sống qua ngày, ăn cắp thì trực tiếp lấy những gì người dân đang có trên người cũng như đang dùng, thế là dân lập tức chịu khổ: lấy giày dân đang mang thì lập tức dân khổ…

Có những người lợi dụng chức vụ để ăn cắp đồ dùng trong nhà thờ đem đi bán để nhậu nhẹt; có những người mượn đất nhà thờ rồi để mở quán buôn bán, sau vì thấy ăn nên làm ra nên “ăn cắp” luôn đất của nhà thờ để làm lợi cho thân xác mình mà quên mất linh hồn đang bị ma quỷ chiếm dần…

Ăn cắp là lỗi đức công bằng, ăn cắp của người nghèo tội đã lớn, nhưng ăn cắp những đồ dùng đã hiến dâng cho Thiên Chúa thì tội càng lớn hơn.

Thời nay dân nghèo ăn cắp đôi dép cũ thì bị bỏ tù và bị đánh đập, nhưng người giàu có chức quyền ăn cắp cả mạng sống của người khác thì được bảo vệ và khoan hồng.

Đúng là đời…

Và Chúa sẽ trả sự công bằng này lại cho những người bị áp bức ở đời này hoặc đời sau.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info