87. Nếu như kiêu ngạo làm cho thiên thần biến thành ma quỷ, thì chắc chắn khiêm tốn cũng có thể khiến cho ma quỷ biến thành thiên thần.

(Thánh Clement)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info