67. “THỦY THẦN” BỊ NÉM XUỐNG NƯỚC

Lý Mộng Dương tự gọi là “Không Đồng tử”.

Năm nọ đi qua sông nhìn thấy quan lại nọ trên thuyền đang cúng tế mời “thủy thần” bảo hộ bình an. Lý Mộng Dương cảm thấy tức cười, tức giận ra lệnh cho tùy tùng bó “thủy thần” lại, quăng dưới sông để khi ở trong nước thích hợp với “thần” hơn !

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 67:

Thủy thần đương nhiên là phải ở dưới sông trong nước mới thích hợp, vì đó là giang san của thần nước.

Con người ta vì gặp quá nhiều tai ương khốn khổ trong cuộc sống nên rất dễ dàng tin vào thần núi thần nước thần sông và tất cả những thứ dị đoan khác, và thế là đủ thứ dị đoan phát sinh trong đời sống….

Thần nước ở trong nước thì thích hợp hơn, cũng như người Ki-tô hữu ở trong tình yêu của Thiên Chúa vậy.

Tình yêu của Thiên Chúa thì rộng bao la hơn biển hơn trời rất thích hợp với tình yêu rộng lớn nơi người Ki-tô hữu, trong biển trời tình yêu này họ sống bao dung với người khác, họ phục vụ và quan tâm người khác như Thiên Chúa đã yêu thương và quan tâm đến họ vậy. Trong biển trời tình yêu này người Ki-tô hữu trở nên những giòng nước mát làm mát lòng tha nhân bằng những hành vi khiêm tốn bà lời nói dịu dàng của mình…

Theo sự mê tín của tín ngưỡng dân gian thủy thần thì ở trong nước, và chỉ có tác oai tác quái trong nước, nhưng người Ki-tô hữu thì biết rằng, nước hay thủy thần đều do Thiên Chúa tạo dựng, cho nên dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể vì tình yêu của Thiên Chúa mà phục vụ và giúp đỡ tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info