69. LƯU ÔNG THÍCH RƯỢU

Ở địa phương nọ có Lưu Ông quý rượu như mạng sống.

Năm nọ, cùng với bạn bè ngồi thuyền qua sông, thuyền đang ở giữa giòng sông thì cuồng phong thổi đến, chiếc thuyền nhỏ bị thổi lắc qua lắc lại, những người trên thuyền đều kinh hãi không ngớt, chỉ có Lưu Ông tay ôm bầu rượu ngồi chắc chắn không nói một lời, và cũng bày tỏ sợ hãi.

Sau khi gió lặng thuyền êm và thuyền nhỏ qua bên kia bờ, bạn bè hỏi Lưu Ông sao lại không sợ hãi, Lưu Ông trả lời:

- “Sống chết là ở trong số mệnh, nếu bầu rượu đổ thì còn gì để có thể tiêu sầu vừa ý chứ ?

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 69:

Con người ta ai cũng có cái thích riêng của mình, nhưng không phải tất cả các cái thích đều tốt. Sóng to gió lớn, thuyền lắc lư muốn lật nhào mà không sợ, chỉ sợ bể mất bầu rượu, thì đúng là coi rượu hơn cả mạng sống của mình, cái thích này chắc chắn là không tốt.

Sống chết đúng là có số mệnh, nhưng số mệnh chết lúc nào thì ai mà biết được.

Người Ki-tô hữu tin rằng số mệnh sống chết ở trong tay Thiên Chúa, và giờ chết đến lúc nào thì đố ai mà biết được, cho nên họ tuy vui sống với mọi người nhưng vẫn chuẩn bị chờ ngày Thiên Chúa đến gọi; tuy họ vẫn sống và hăng say tham gia làm đẹp vũ trụ như bao người khác, nhưng họ vẫn luôn tích cực chuẩn bị cuộc sống mai sau trên thiên đàng với Thiên Chúa.

Coi rượu quý hơn mạng sống nhất định là người...có vấn đề, nhưng vì danh Thiên Chúa và vì đức tin của mình mà coi mạng sống nhẹ tựa hồng mao, đó là sự khôn ngoan của người Ki-tô hữu vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info