71. GẬY TRÚC CẦM TAY

Trong chùa Cam Lộ ở châu Nhuần có một nhà sư đạo hạnh rất cao.

Thừa tướng Lý Đức Dụ đi điều tra châu Nhuần, gặp cao tăng bèn tặng cho ông ta một cái gậy trúc cầm tay. Cây gậy này được sản xuất ở nước Đại Uyển thuộc Tây Vực, cứng và vuông, là một sản phẩm hiếm có. Cách nhiều năm sau, Lý Đức Dụ lại tái ngộ với vị cao tăng ấy lần nữa, thì hỏi:

- “Trúc huynh có nhà không ?”

Cao tăng đáp:

- “Cho đến hôm nay vẫn trân trọng giữ gìn”.

Nói xong lấy ra cái gậy đã được bào tròn và sơn phết, Lý Đức Dụ liên tục nói tiếc thật tiếc thật.

Lúc đó có người không hiểu được cây gậy ấy có chỗ nào là quý báu bèn cười nhạo nói:

- “Gọt tròn như cây gậy trúc, sơn thì giống như cây đàn vân bị gảy”.

((Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 71:

Cũng là cây gậy trúc nhưng người có con mắt mỹ thuật thì nhìn nó có dáng nghệ thuật, người có học quyền cước thì coi nó như cây gậy côn làm vũ khí rất tiện, tóm lại cây gậy trúc nó sẽ là như thế nào thì tùy thuộc người sử dụng nó.

Cây gậy trúc của nước Đại Uyển cứng và vuông là sản phẩm hiếm có, nhưng đã trở nên tầm thường trong tay nhà sư.

Con người là cây gậy trúc trong tay của Thiên Chúa, và với nhãn quang của Thiên Chúa thì con người là tạo vật rất tốt lành của Ngài, cho nên Ngài rất trân trọng từng người một; nhưng nếu con người ở trong tay ma quỷ thì sẽ trở thành công cụ làm những điều gian ác thất đức cho tha nhân và anh chị em mình, bởi vì dưới cái nhìn của ma quỷ, con người là tạo vật được Thiên Chúa yêu thương nên cần phải làm cho nó trở nên xấu xí mất ơn nghĩa và xa lìa Thiên Chúa…

Cây gậy, dù nó quý hiếm hay không thì cũng là cây gậy rất có ích cho người già cũng như người mù. Cũng vậy, người anh em chị em chúng ta, dù họ tốt hay xấu thì cũng vẫn là con cái Thiên Chúa, nhưng trong cuộc sống đời thường cũng có những người Ki-tô hữu tự hào mình có ơn Chúa Thánh Thần, nhưng vẫn cứ nhìn họ như những con quỷ dữ phá hoại âm mưu đen tối của mình…

Gậy vuông gậy tròn không quan trọng, chỉ sợ chúng ta nhìn tâm hồn của tha nhân vuông ra tròn và tròn ra vuông mà thôi…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info