74. MẤT NGỰA GIẾT CHÓ

Lúc Âu Dương Tu làm việc ở hàn lâm viện thì thường cùng với các đồng sự trong viện đi du ngoạn.

Một hôm, thấy con ngựa phóng như bay giẫm chết con chó, Âu Dương Tu nói:

- “Các ông nói ra chuyện này coi.”

Một người nói:

- “Có con chó nằm nơi đường cái, vì ngựa mất móng mà giết nó.”

Người khác nói:

- “Có con chó nằm nơi đường cái, vì ổ chó mà giết nó.”

Âu Dương Tu cười nói:

- ”Các ông quan sử mà nói như thế, thì cả vạn cuốn sách viết cũng không hết.”

Người thứ hai ấy nói:

- “Vậy thì ông nói coi ?.”

Âu Dương Tu đáp:

- “Mất ngựa giết chó ở trên đường.”

Hai người ấy mặt biến sắc phụ họa cười theo.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 74:

Thời nay người ta có khuynh hướng thích cái gì là thực tế có thể nắm bắt được, cảm nghiệm được và truyền đạt cho nhau được.

Để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình thì công ty phải xuất tiền quảng cáo, quảng cáo muốn “đập” vào trong mắt người ta thì quảng cáo phải có nét ấn tượng, và muốn có ấn tượng lâu dài thi phải sống động, mà muốn sống động thì không có gì hay hơn là người thật diễn quảng cáo, vì thế quảng cáo trên truyền hình thì tốn tiền nhiều hơn trên tấm pa nô.

Đời sống tâm linh của người tín hữu cùng cần phải được quảng cáo, quảng cáo đây không có nghĩa là khoe khoang nhưng là giới thiệu cách thực tế và sống động niềm tin của mình.

Mỗi lần đến nhà thờ dâng lễ là người Ki-tô hữu giới thiệu đức tin của mình cho mọi người biết, mỗi lần người Ki-tô hữu biết tha thứ cho người chỉ trích và làm hại mình là họ giới thiệu khuôn mặt nhân hậu của Đức Chúa Giê-su cho tha nhân, mỗi lần người Ki-tô hữu cúi xuống nâng đỡ người anh em đứng lên là họ giới thiệu lòng nhân ái của Đức Chúa Giê-su cho mọi người…

Hai người bạn của Âu Dương Tu không lột tả được hết tình tiết câu chuyện xảy ra trên đường vì họ chỉ nói lý thuyết, nhưng người Ki-tô hữu thì sẽ cúi xuống thực hành đức ái với người hoạn nạn bên vệ đường, vì lời nói thì bay theo gió, nhưng việc làm thực tế thì tồn tại và tỏa sáng…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info