97. Sự phối hợp giữa đức khiêm tốn và đồng trinh thật là tuyệt luân, linh hồn đều có cả hai, trong đó mức độ vui lòng Thiên Chúa vang lên tuyệt vời phi phàm. Bởi vì đức khiêm tốn làm cho sự đồng trinh thêm rực rỡ, và trinh khiết thì làm cho đức khiêm tốn đẹp đẽ gấp bội.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info