Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, trình bày cho chúng ta chân dung của Gioan Tiên Hô, còn gọi là Gioan Tẩy Giả. Ông đến chuẩn bị cho việc xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Ông đã chuẩn bị cho con người triệt hạ mọi chướng ngại vật có thể làm cản lối cho việc đón tiếp Đấng Cứu Thế. Nói cách khác, mọi người phải nổ lực cải thiện đời sống cá nhân và xã hội. Chỉ trừ khi nào triệt hạ được hết những chướng ngại cản lối thì con người mới thấy được ơn cứu độ.

Trong cuộc sống giữa thế giới xô bồ, đôi lúc con người cảm thấy thất vọng vì có những việc cần sửa đổi canh tân lại vượt quá sức mình, con người làm những việc đó, không khác nào những công trình đội đá vá trời.

Nhưng chúng ta đừng quên, tuy tài hèn sức yếu trước một công trình xem ra quá lớn, thì sự thành công hay thất bại đều nằm trong bàn tay Thiên Chúa. Chúa chỉ đòi hỏi nơi chúng ta sự nổ lực và sự cố gắng hết sức mình.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Barúc, là vị thư ký của tiên tri Giêrêmia, đã tiên báo những điều Thiên Chúa hứa sẽ được thực hiện nơi Giêrusalem. Những hình ảnh về núi non thung lũng phải được san bằng hay lắp đi sẽ được Gioan Tẩy Giả dùng lại sau nầy. Đây là những hình ảnh tượng trưng cho tâm hồn của chúng ta phải được canh tân và đổi mới trong mùa Giáng Sinh năm nay.

TRƯỚC BÀI II:
Với bản tính yếu hèn, chúng ta thường sống buông trôi. Vì miệt mài hưởng thụ những của cải đời nầy, chúng ta quên đi ngày Chúa đến. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta qua bài đọc hôm nay.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Thánh Gioan Tiền Hô khơi dậy cho dân Do thái sự nô nức trông chờ ngày Chúa đến. Phần chúng ta, Mùa Giáng Sinh năm nay, chúng ta chuẩn bị những gì để đón rước Chúa?


Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Gioan Tiền Hô kêu mời chúng ta dọn đường cho Chúa đến. Giờ đây, cùng với Giáo Hội, Cộng Đoàn dân Chúa đó đây, chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa, qua những tâm tình nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho thời gian của Mùa Vọng, sẽ là dịp thuận tiện cho các Cộng Đoàn Xứ Đạo đó đây có cơ hội làm hoà với Chúa và anh chị em qua bí tích hòa giải. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người, mỗi gia đình chuẩn bị đón Chúa đến, bằng chính đời sống đầy ân sủng. Xin cho mỗi gia đình Công Giáo luôn sống yêu thương và tha thứ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Qua Chiến Dịch Tình Thương của Mùa Vọng mà Giáo Hội kêu mời chúng ta hưởng ứng, xin cho mỗi người biết quảng đại đáp lại chiến dịch nầy, để những ai kém may mắn hơn chúng ta, cũng được chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những anh chị em sắp bước vào đời sống hôn nhân Công Giáo, được đầy tràn ơn thánh Chúa, trong sự học hỏi, chuẩn bị sống trong bậc vợ chồng, qua khoá Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi nam tớ nữ của Chúa đã qua đời qua lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng trong tuần nầy.... được Chúa ban ơn yên nghỉ muôn đời.Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Cha, Cha đã sai Con Một của cha đến trần gian. Xin sai phái Thần Linh đến để kiện toàn trong chúng con những gì mà Con Cha đã khởi sự, ngõ hầu chúng con hoàn tất những gì cần thiết cho ngày Con của Cha giáng trần. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
R/ Amen