9. Để chúng ta được tất cả từ trong tay Thiên Chúa, thì Ngài tất sẽ chú ý đến sự kiên nhẫn của chúng ta.

(Thánh Gioan Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info