11. Người nghịch cảnh đến mà vẫn chấp nhận không đổ cho người khác, có thể nói là nhẫn nại; người không chấp nhận nhịch cảnh đến mà còn gán qua cho người khác, đó là không nhẫn nại.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info