12. Một người mà lòng được như ý toại nguyện mới nhẫn nại, hoặc vui vẻ nhẫn nại chuyện này mà không nhẫn nại chuyện kia, thì đó không phải là nhẫn nại thật.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info