16. Từ sự chịu đựng sỉ nhục so với tự mình chịu khắc khổ bên ngoài, thì được tất cả những ân sủng lớn lao của Chúa.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info