95. HAI MƯƠI BẢY LOẠI

Canh Cảo sống rất thanh bần, thức ăn thường dùng rau hẹ là nhiều, hoặc là hẹ nấu, hoặc là hẹ ngâm, hoặc là hẹ sống trộn, ngoài những món như thế thì chưa lần nào ăn thứ khác.

Một lần nọ, Nhiệm Quân nhìn thấy Canh Cảo ăn ba bữa mà chỉ có một thứ rau, bèn nói với người nấu bếp:

- “Ai nói ông Canh là nghèo khó chứ, ăn một bữa cơm mà thức ăn thường có hai mươi bảy loại ?.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 95:

Sống thanh bần là một trong ba lời khấn của các tu sĩ nam nữ, nhưng thời nay cũng như người xưa có nhiều người Ki-tô hữu hoặc không phải là Ki-tô hữu cũng sống thanh bần như Lời Chúa trong Phúc Âm hoặc là muốn sống thanh cao như các bậc hiền triết đã dạy…

Sống thanh bần không có nghĩa là chỉ ăn rau hẹ mà thôi, nhưng thanh bần –trước hết- là sống sao cho xứng đáng với cuộc sống của mình, chu toàn bổn phận của mình mà không lãng phí vô ích tiền của của mình cũng như của người khác.

Có những tu sĩ nam nữ sống rất thanh bần nhưng họ lại không chế ngự được tính khí nóng nảy và…hách hách của mình với các giáo dân; có một vài linh mục sống rất thanh bần đạm bạc nhưng sự kiêu ngạo của họ thì vượt quá trời cao, cho nên đời sống thanh bần của họ không được mọi người kính và nể phục.

Sống thanh bần là tùy thuộc người cảm nhận được sự siêu thoát của nó mà sống, nhưng sự thanh bần của người Ki-tô hữu (bao gồm các linh mục và các tu sĩ nam nữ) là phải đạt cho tới sự chế ngự cá tính kiêu ngạo và tham lam của mình, bởi vì thanh bần chỉ tỏa nét khi có khiêm tốn và đơn sơ làm nền tảng cho nó…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info