18. Đức nhẫn nại là căn bản vững mạnh của đức tin chúng ta, là cái nôi sinh trưởng đức cậy của chúng ta.

(Thánh Cyprianus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info