22. Nếu con cảm thấy khó nhẫn nại với khuyết điểm của người khác, khi trong lòng ưu phiền thì con hãy nhớ rằng nhẫn nại chẳng qua là ở đời này, sau khi chết mà muốn nhẫn nại thì cũng không được, huống hồ thế gian ngắn ngủi qua mau, bây giờ nhẫn nại lập công đức thì sau khi chết được thưởng công bội hậu.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info