Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào đúng ngày đầu Năm Mới, mọi người chào nhau Chúc Mừng Năm Mới, có khi chào cả bằng tiếng Tây “Happy New Year!”

Dù là tiếng Ta hay tiếng Tây thì đều chung ý nghĩa chúc Năm Mới phơi phới mừng vui. Thế nên, trong vô vàn nhân đức của Mẹ Maria, ta hãy học nhân đức vui mừng, đây cũng là lời chúng ta cầu xin trong Kinh Cầu Đức Bà: “Đức Bà làm cho chúng con vui mừng - Cầu cho chúng con.” Vui vẻ làm cho ta đẹp đẽ, tươi trẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Hãy cứ vui sống, vui tin yêu.

Cũng cần nhớ rằng: niềm vui của Mẹ là niềm vui có Chúa trong lòng, niềm vui đem Chúa cho tha nhân, và niềm vui vì làm cho người khác vui.

Xin nguyện chúc cho nhau hớn hở mãi những niềm vui thánh thiện, những niềm vui khởi đi từ Thiên Chúa và đến với con người. Amen.