31. Lấy khăn tay che mặt, mặt áo quần thô thiển, cúi mặt mà đi thì không phải là chuyện khó, nhưng chứng cứ thật của đức khiêm tốn là sự nhẫn nại.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info