Đức Hồng Y Christoph Schönborn
Đức Hồng Y Christoph Schönborn, O.P., sinh ngày 22/1/1945 tại Skalsko, Cộng Hòa Czech, trong một gia đình có truyền thống tu trì. Trong các thế kỷ qua, dòng họ ngài đã có 19 vị Tổng Giám Mục, Giám Mục và Linh Mục.

Ngài đã từng theo học Thần Học tại Le Saulchoir, Triết Học và Tâm Lý Học tại Đại Học Vienna, Kitô Giáo Slav và Đông Phương tại Sorbonne và Thần Học tại Đại Học Công Giáo Paris. Ngài được thụ phong linh mục dòng Đa Minh ngày 27/12/1970. Ngài có bằng cử nhân Thần Học năm 1971 và Tiến sĩ Thần Học năm 1974 tại Paris.

Từ năm 1973 đến 1975, ngài là tuyên úy Đại Học Graz. Ngài cũng từng dạy Tín Lý và Thần Học Kitô Giáo Đông Phương tại Đại Học Fribourg, Thụy Sĩ. Ngài là thành viên các Ủy Ban Thần Học Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ (1980 - 1991), Ủy Ban Đối Thoại Công Giáo và Chính Thống Giáo Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ (1980-1987), Ủy Ban Đối Thoại Công Giáo và Các Hệ Phái Kitô Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ (1980-1984), Ủy Ban Thần Học Quốc Tế (từ 1980), và tổ chức “Pro Oriente” (từ 1984). Từ năm 1987 đến năm 1992, ngài là thư ký Ủy Ban Soạn Thảo Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo.

Ngày 11/7/1991 ngài được bổ nhiệm Giám Mục hiệu tòa Sutri và Giám Mục Phụ Tá thành Vienna, và được tấn phong ngày 29/9/1991. Sau đó, ngài được bổ nhiệm Giám Mục Phó Thành Vienna ngày 13/4/1995.

Ngàu 14/9/1995, ngài được bổ nhiệm Tổng Giám Mục thành Vienna đồng thời là Đấng Bản Quyền của các tín hữu Công Giáo nghi lễ Đông Phương toàn Áo.

Năm 1996, ngài giảng Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều Rôma.

Tháng 2 năm 1998, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y.

Từ tháng 6 năm 1998, ngài là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Áo.

Đức Hồng Y Christoph Schönborn học tập, hoạt động tại nhiều quốc gia khác nhau nên ngài nói lưu loát rất nhiều thứ tiếng. Ngài cũng xuất bản rất nhiều sách.

Tại giáo triều Rôma, ngài là thành viên:

  • Bộ Giáo Lý Đức Tin, Bộ Các Giáo Hội Đông Phương.
  • Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Văn Hóa
  • Ủy Ban Di Sản Giáo Hội
  • Ủy Ban Đặc Biệt Thượng Hội Đồng Các Giám Mục Châu Âu