Người ta chất vấn mọi điều người Công Giáo tin tưởng có xuất phát từ Kinh Thánh không? Câu tả lời vừa là “có” vừa là “không.” Hội Thánh “không kín múc sự chắc chắn của các chân lý được mặc khải chỉ qua Kinh Thánh mà thôi (Giáo Lý Công Giáo np. 82 Dei Verbum 9). Giêsu là nguồn mạch tối thượng của mọi điều người Công Giáo tin tưởng, vì Người mặc khải kế hoạch của Thiên Chúa cứu độ thế gian khỏi tội lỗi khi Người mặc khải về tình yêu của Cha. Giêsu làm điều này vì Người là Con Thiên Chúa. Người luôn luôn kết hợp với Cha của Người và như thế Người là sự viên mãn của cả hai Mặc Khải.

Sứ mạng của Giêsu tiếp tục qua việc hành đạo của Hội Thánh do Người thiết lập, và người đã ban cho Hội Thánh nguồn cảm hứng của Thần Khí để hướng dẫn trong mọi sự. Mặc Khải của Giêsu như thế đã trải rộng đến các Tông Đồ và truyền lại cho ta qua hai phương thế: Sách Thánh và Truyền Thống.

Sách Thánh là Lời do Thiên Chúa thần hứng, bộ sưu tập các sách thánh đã truyền lại cho ta chân lý Mặc Khải qua chữ viết.

Truyền thống, như được Hội Thánh hiểu, không chỉ là một tổng kết các tập quán đã tồn tại qua thời gian. Truyền thống bao gồm các đạo huấn, sự sống, và sự thờ phượng của Hội Thánh. Truyền thống được duy trì hiện nay từ các Tông Đồ đề cao thực tại rằng các Tông Đồ đã đón nhận lời nói và việc làm của Giêsu, đấng đã uỷ thác cho Hội Thánh năng quyền dạy dỗ nhân danh Người. “Truyền thống truyền đạt, trong sự trọn vẹn của nó, Lời Thiên Chúa được uỷ thác cho các tông đồ bởi Đức Kitô là Thầy và bởi Thần Khí (GLCG 81; Dei Verbum 9).

Kinh Thánh mặc khải rằng Thiên Chúa đã hoàn tất kế hoạch cứu độ yêu thương để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Đỉnh cao của toàn Kinh Thánh là lời và việc làm của Giêsu, đặc biệt nơi Cuộc Thương Khó, cái chết và Phục Sinh vinh quang của Người.

Các điều người Công Giáo tin tưởng được tìm thấy trong Kinh Thánh bằng hai cách: rõ ràng và ngụ ý. Một số đạo huấn của Hội Thánh Công Giáo dễ dàng tìm thấy trong Kinh Thánh. Thí dụ, Giêsu là Con Thiên Chúa, Người đã kêu mời Mười Hai Tông Đồ đi theo Người, Người đã chữa lành, đã tha tội và đã công bố Nước Thiên Chúa thể hiện nơi con người của Người, tất cả đều rõ ràng trong Kinh Thánh. Thần Khí bộc lộ ra ý nghĩa trọn vẹn của các sự kiện này trong và qua Hội Thánh, và làm cho các sự kiện này mang quyền năng trải qua lịch sử và trong đời sống của chúng ta hiện nay.

Một số điều chúng ta tin tưởng được dấu kín hơn. Tình yêu yêu thích dấu kín một số kín ẩn, để khi khám phá ra, chúng ta được bội phần hoan hỉ bởi vẻ đẹp của chúng. Mầu nhiệm về Giêsu quá sâu kín đến nỗi đôi khi các bạn phải tìm hiểu thật kỹ để thấy được mọi góc cạnh mà Người đã tỏ ra.

Thần Khí đã che khuất một số chiều kích của sứ mạng của Giêsu trong Kinh Thánh. Các chân lý của lòng tin được minh tỏ bởi truyền thống qua Thẩm quyền huấn đạo chính thức (Magisterium) của Hội Thánh. Những chân lý này không bao giờ trái nghịch với Lời Chúa trong Sách Thánh, nhưng diễn đạt chân lý của Sách Thánh rõ ràng hơn.

Thần Khí giúp chúng ta tìm ra và diễn đạt các mẫu nhiệm này. Đạo huấn về Ba Ngôi, có Ba Ngôi Vị trong một Thiên Chúa duy nhất được tìm thấy trong Kinh Thánh trong nhiều trường hợp khi Giêsu nói về sự liên hệ của Người với Cha và Thần Khí. Đặc ngữ mà Hội Thánh cần đến để bầy tỏ mầu nhiệm này được ban cho Hội Thánh trong hàng trăm năm bởi cùng một Thần Khí đã thần hứng cho các nhà ghi chép Phúc Âm khi họ chép lại những lời Giêsu mặc khải ra mầu nhiệm này vào lúc đầu tiên. Các đạo huấn của Hội Thánh về Mẹ Đầy Ơn Phúc, các thánh, vai trò của nhân đức và sự thánh thiện được tìm thấy trong Kinh Thánh một cách ngụ ý ở nhiều mức độ khác nhau.

(Nguồn: http://usccb.org/bible/understanding-the-bible/study-materials/articles/bible-at-core-of-catholic-beliefs.cfm -- Monsignor J. Brian Bransfield hiện là Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, trước đây ông là Giám đốc điều hành Uỷ ban Loan Báo Tin Mừng)