Trong phán quyết ngày 18/05/2020, Tham Chính Viện Pháp bất đồng ý kiến về quyết định của chính phủ cấm cử hành nghi thức phụng tự tại các nhà thờ. Án lệnh khẩn cấp được ban hành tiếp theo đơn khiếu tố của các hội đoàn Công Giáo. Định chế hành chính tối cao này ra thời hạn tám ngày để chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm cử hành các nghi lễ tôn giáo tại các thánh đường.

Tham Chính Viện là cơ quan tài phán cao nhất trong lãnh vực hành chính. Định chế này được hoàng đế Napoléon Bonaparte thiết lập vào năm 1799, từ 1875 có trụ sở tại Palais-Royal (Paris).

Tham chính viện nhận định rằng lệnh cấm cử hành nghi lễ tại các thánh đường Công Giáo, các đền thờ Do thái giáo và Hồi giáo không có lý do tồn tại trong tình hình giải tỏa cách ly. Việc cấm đoán này vi phạm nghiêm trọng đồng thời đi ngược lại quyền tự do tế tự, trong đó các tín hữu được quyền tham dự các nghi lễ tôn giáo tại các địa điểm tế tự.

Vì vậy, ‘‘Tham chính viện truyền lệnh cho Thủ tướng chính phủ phải thay thế lệnh cấm bằng các biện pháp thích hợp với các quy định y tế.’’(le Conseil d’Etat enjoint donc au premier ministre de remplacer cette interdiction pure et simple).

Án lệnh của Tham chính việc đã giải quyết tình trạng căng thẳng giữa Hội đồng Giám mục Pháp và chính phủ, và cho rằng nhận định của hàng giáo phẩm Pháp là hợp lý.

Các hội đoàn Công Giáo như Civitas, đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (Parti chrétien-démocrate), Huynh đệ Tư tế Thánh Phêrô (Fraternité sacerdotale Saint-Pierre) đã thỉnh cầu hủy bỏ hai sắc lệnh ngày 11/05 cấm mọi tập hợp tại các cơ sở tôn giáo, ngoại trừ tang lễ giới hạn 20 người tham dự.

Các tín hữu bất đồng về ý kiến của Tổng trưởng Nội vụ Castaner ngày 03/05 tuyên bố rằng ‘‘việc cầu nguyện không nhất thiết cần đến các địa điểm tập hợp (la prière n’a pas forcément besoin de lieu de rassemblement). Về việc này, Tham Chính viện cho rằng quyền tham dự tập thể vào các nghi lễ là một yếu tố của quyền tự do tế tự (droit de participer collectivement à des cérémonies est une composante de la liberté de culte).

Như vậy, vào tuần lễ trước cuối tháng, chính phủ có trách nhiệm tuân thủ phán quyết của Tham chính viện, cho phép việc cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào ngày 31/05/2020, theo đúng các quy định y tế hiện hành.

Lê Đình Thông