CÁO PHÓ


Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

VietCatholic trân trọng thông báo cùng quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em

Ông Phêrô Nguyễn Văn Tuệ

Sinh ngày 6 tháng Ba, 1930

Tại Trung Lai, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Là thân phụ của ca sĩ, xướng ngôn viên Kim Thúy

đã được Chúa gọi về lúc 5:57 sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020

tại Los Angeles, California, USA

Hưởng thọ 90 tuổi

Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đón nhận

linh hồn ông Phêrô vào hưởng ánh sáng ngàn thu

và xin Người lau khô nước mắt cho tang quyến.J.B. Đặng Minh An

Phó Giám Đốc VietCatholic