Abidjan (Agenzia Fides) - Cuộc khủng hoảng sức khỏe đang diễn ra, với những thách thức về tinh thần, mục vụ, kinh tế, xã hội và chính trị: là chủ đề chính của Hội nghị toàn thể lần thứ 116 của Hội đồng Giám mục Công Giáo Bờ biển Ngà, bắt đầu vào ngày 26 tháng 7 năm 2020 tại trung tâm giáo phận Yamoussoukro và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7.

Hội nghị ban đầu được dự định tổ chức vào tháng 5 tại giáo phận Yopougon, nhưng đã bị hoãn lại vì lý do liên quan đến đại dịch Covid-19. Đây là một hội nghị đặc biệt nhằm mục đích bầu cử: các Giám mục sẽ bầu chủ tịch mới của hội đồng giám mục và cũng sẽ tiến hành bầu cử các chủ tịch mới của ủy ban giám mục và, nếu cần, các thư ký điều hành mới của các ủy ban giám mục.

Trong những ngày đại hội, hội nghị sẽ lắng nghe bản tường trình của Đức cha chủ tịch mãn nhiệm, và các báo cáo của các ủy ban giám mục khác nhau, trong khi cũng bàn về các chủ đề quan tâm khác, như việc thành lập Học viện Công Giáo, kiểm tra tình hình y tế, xã hội và chính trị cũng sẽ được thảo luận.

Hướng về cuộc bầu cử tổng thống dự kiến ​​vào tháng 10 năm 2020, Giáo Hội Công Giáo và các cộng đồng tôn giáo được kêu gọi đóng góp cho quốc gia, trong khi bầu khí chính trị ở nước này vẫn căng thẳng không có dấu hiệu giảm bớt. Các giám mục luôn đề cao hòa bình, hòa giải và gắn kết xã hội. (S.S.) (Agenzia Fides, 27/7/2020)

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu

Nguồn: http://www.fides.org/en/news/68441-AFRICA_IVORY_COAST_Bishops_in_plenary_assembly_health_social_and_political_crisis_at_the_center