Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Câu chuyện chúng ta sắp nghe trong bài Tin Mừng về phép lạ Chúa Giêsu biến 5 chiếc bánh và 2 con cá trở nên của nuôi cho hơn 5, 000 người ăn là hình bóng của Phép Thánh Thể sau nầy. Qua Bi Tích Thánh Thể, chúng ta được thông phần vào ơn cứu chuộc của Chúa.
Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, là dịp chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn qua Thánh Thể nhận lãnh. Thánh lễ hôm nay, qua các bài đọc đặc biệt là Tin Mừng sẽ tạo cho chúng ta nhận thức Nước Thiên Chúa đã được thiết lập nơi trần gian sống động trong Giáo Hội của Đức Kitô. Nếu chúng ta chấp nhận mối quan hệ giữa Đức Kitô với chúng ta, qua nhu cầu cần thiết, đặc biệt là của ăn Mình và Máu Ngài đã ban tặng, chúng ta phải siêng năng, cung kính rước Mình và máu Ngài mỗi khi tham dự Thánh lễ.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

Trước bài I:
Tiền bạc là phương tiện con người dùng để đổi chác những thứ cần thiết cho cuộc sống. Nhưng đối với Thiên Chúa thì vô nghĩa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta không thể đổi chác bằng tiền bạc ở đời nầy, nhưng phải được nuôi dưỡng bằng ơn thánh.

Trước bài II:
Thánh Phaolô xác quyết không có bất cứ một sự việc gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta luôn vững tin vào Chúa.

Trước bài Tin Mừng:
Phép lá hóa bánh hôm nay chỉ là hình bóng về Phép Thánh Thể sau nầy Chúa Kitô sẽ thiết lập. Của nuôi thiêng liêng giúp chúng ta đi trọn con đường trầh thế nầy như dân Dothái xưa được Manna bởi trời nuôi dưỡng trên đường về đất hứa.

Lời Nguyện Giáo Dân
Linh mục: Anh Chị Em thân mến, Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô đã đáp lại nhu cầu của đám đông là làm phép lạ cho bánh hóa nhiều. Giờ đây, xin Chúa đoái nhìn đến những nhu cầu của chúng ta sau đây:

1. Xin cho Giáo Hội khắp hoàn vũ luôn hướng về những những người nghèo đói, kém may mắn với tâm hồn quảng đại. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho các Linh mục, là những thừa tác viên chính thức của Bí Tích Thánh Thể, là những Kitô thứ hai, luôn là chứng nhân, hiện thân của Đức Kitô trong chính Bí Tích mà các ngài cử hành và sống Lời Chúa mà các ngài rao giảng cho cộng đoàn Dân Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho các thiếu nhi trong các Cộng Đoàn đang chuẩn bị để lãnh nhận Bi Tích Thánh Thể Lần Đầu, qua lời giảng dạy của các giảng viên và sự giúp đỡ của cha mẹ, các em sẽ được chuẩn bị xứng đáng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể mến yêu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho các Giảng Viên Giáo Lý và những ai đang gieo vào tâm hồn giới trẻ những hạt giống đức đầu tiên. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những thân bằng quyến thuộc chúng con đã qua đời, chúng con không quên cầu nguyện cho những nạn nhân của Covid-19... những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu được an nghỉ trong Nhà Chúa muôn đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, chúng con đươc ơn làm nghỉa tử của Chúa qua bí tích rửa tội, xin cho việc thông hiệp với Mình và Máu Chúa Kitô, chúng con được tràn đầy ân sủng của Ơn Thánh để chúng con vững tiến về quê trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen