Từ ngày 12 đến 17/08/2020, giới trẻ Giáo xứ cùng với giới trẻ giáo phận Paris sẽ tham dự hành hương Thánh mẫu dài 2000 cây số theo lộ trình nối liền 5 địa điểm Đức Mẹ đã hiện ra vào thế kỷ XIX. Thánh tượng Thánh mẫu ngự trên xe kết, mở đầu cuộc hành hương lịch sử này.

Cuộc hành hương kéo dài 107 ngày trên lộ trình 2000 km, chia từng đoạn dài 15 km, để các tín hữu địa phương nghênh đón.

Tối thứ ba 11/08 : đêm canh thức tại nhà thờ Saint-Louis ở Vincennes.

Thứ tư 12/08 : rước kiệu từ Vincennes đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, buổi tối có đêm canh thức.

Thứ năm 13/08 : rước kiệu từ Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến Nguyện đường ‘‘Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ’’ (rue du Bac), đêm canh thức tại Nguyện đường các Cha dòng Lazaristes (rue de Sèvres).

Thứ sáu 14/08 : Đức TGM Michel Aupetit chủ trỉ rước kiệu và lần chuỗi từ Rue du Bac đến Nhà Thờ Đức Bà. Cuộc rước kiệu đến Vương cung Thánh đường Notre-Dame des Victoires, nơi đây sẽ cử hành đêm canh thức.

Thứ bảy 15/08 (11 giờ): Thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Lên Trời tại Notre-Dame des Victoires (Montmartre) do Đức TGM Michel Aupetit chủ lễ. Chiều : Thánh du với Đức Mẹ tại đồi Montmartre. Đêm canh thức và Thờ phượng.

Chúa nhật 16/08 : Rước kiệu từ Montmartre đến nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Puteaux. Đêm canh thức.

Thứ hai 17/08 : Trưa : Rước kiệu từ Puteaux đến nhà thờ Đức Bà ở Boulogne. Tối : canh thức tại nhà thờ Sainte-Jeanne de Chantal.

Hành hương lộ trình hình chữ M theo dấu chân Đức Mẹ hiện ra từ 1830 đến 1876, trong suốt 46 năm. Hội thánh đã chính thức công nhận Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, Lộ Đức và Pontmain. Ngoài ra là Rue du Bac ở Paris và Pellevoisin, với bộ áo Thánh tâm (scapulaire du Sacré-Cœur).

Thánh tượng Đức Bà Pháp Quốc

(Baillet-en-France).

Lê Đình Thông