Ngày Đại kết Giới trẻ Thế giới (WCC) 2020

Thánh bộ Đại kết các Giáo hội Thế giới đã thừa nhận những đóng góp của những người trẻ cho phong trào đại kết vào thứ Tư (12/8/2020).

(Tin Vatican - Lydia O’Kane)

Đại hội Giới trẻ Thế giới là tâm điểm của ngày 12 tháng 8, khi Liên Hiệp Quốc tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ Thế giới này, nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề mà người trẻ đang phải đối diện ngày nay, Thánh bộ Đại kết các Giáo hội Thế giới đánh dấu Ngày Quốc tế Giới trẻ Đại kết vào Thứ Tư (12/8/2020).

Sáng kiến này đã được quyết định tại Geneva vào năm 2019 nhằm nêu rõ “những đóng góp của người trẻ cho phong trào đại kết”.

Đại hội Năm 2020 tập trung vào Sức khỏe tâm linh

Năm nay “Ngày Giới trẻ Thế giới” (IYD) tập trung vào vấn đề sức khỏe tâm linh. Chủ đề này là kết quả của những ý kiến về một chủ đề cấp báchnơi những người trẻ trong và ngoài “Ngày Quốc tế Thanh niên Đại kết” (WCC).

Các chương trình của Ngày Quốc tế Thanh niên Đại kết (WCC) đề cập đến sự tham gia của giới trẻ trong phong trào đại kết và Sức khỏe và sự Chữa lành là những chủ đề của năm nay.

Cô Joy Bohol điều hành Chương trình về Sự Tham gia của giới trẻ tại Hội đồng Các Giáo hội Thế giới, nói với đài Vatican rằng những người trẻ thực sự mong đợi đại hội của ngày 12 tháng 8.

"Chúng tôi rất phấn chấn, khi nhận được những hăng say nồng nhiệt của nhiều người trẻ trên khắp thế giới."

Báo cáo qua trang mạng

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên đại hội năm nay được tổ chức trực tuyến, bao gồm nhiều sự kiện khác nhau, với sự trợ giúp của công nghệ điện toán đã liên kết các nơi khác nhau trên thế giới lại.

Theo cô Bohol, đại hội ảo này “làm nổi bật những đóng góp khác nhau từ khắp nơi trên thế giới”. “Bạn thấy những người trẻ điều hành các phần khác nhau của đại hội qua các trang mạng trực tuyến.”

Một phần của Đại hội Giới trẻ Thế giới toàn cầu này là các bài bá cáo của các vùng khác nhau trên thế giới, bao gồm Đại Dương châu, châu Phi, châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Mỹ Latinh. Có rất nhiều bài hát được sáng tác và viết đặc biệt cho ngày Quốc tế Giới trẻ này.

Thanh niên nơi tuyến đầu

Nói về tầm quan trọng của những người trẻ trong Giáo Hội Công Giáo ngày nay, cô Bohol nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su và các tông đồ của Ngài cũng là những người trẻ. Cô nêu rõ giới trẻ trên thế giới là những người đang ở “tuyến đầu sử dụng các thành quả của chúng ta và qua đức tin, họ giải quyết các vấn đề khác nhau trong thế giới của chúng ta ngày nay, vì vậy Giáo hội được mời gọi cung cấp những không gian lãnh đạo chung với những người trẻ nhằm mở mang Nước Chúa trên trần thế.”