Mexico đề ra kế hoạch sản xuất thuốc ngừa (vắc-xin) Covid-19

Mexico cần 200 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho một đất nước có dân số 125 triệu người, nhưng một công ty dược phẩm lớn nhất cho biết có thể mãi tháng 4 năm sau mới có thể bắt đầu sản xuất vắc-xin.

(Tin Vatican - James Blears)

Hợp tác giữa hai quốc gia Argentina và Mexico, tập đoàn dược phẩm lớn nhất là Astra Zeneca đang có kế hoạch đạt mục tiêu sản xuất 400 triệu liều vác-xin để giúp cho châu Mỹ Latinh thoát được cơn đại dịch coronavirus.

Chính phủ Mexico cũng đang xem xét các lựa chọn khác, bao gồm cả sự hợp tác với Chính phủ Anh quốc. Chính phủ hy vọng sẽ giúp cho dân chúng thoát được cơn đại dịch khốn khổ này!

Vì tình trạng y tế nghèo nàn, không có phương tiện xét nghiệm cho toàn dân Mexico, cho nên mức độ và con số bị lây nhiễm không thể kiểm chứng đầy đủ được.

Chặng đường dài

Bà Martha Delgado, thứ trưởng Y tế hy vọng Công ty Astra Zeneca có thể sản xuất khoảng 30 đến 35 triệu liều vắc-xin mỗi tháng.

Bà dự tính mỗi người dân sẽ cần khoảng hai liều vắc-xin để đạt được một thành quả tốt. Nhưng nếu cần đến 200 triệu liều, thì thực tế sẽ mất một khoảng thời gian dài để có thể cung cấp đầy đủ số lượng đó!

Các thử nghiệm sẽ không được hoàn thành cho đến ít nhất là tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay, thì số vắc-xin cần thiết không thể có sẵn cho chính phủ vào tháng 4 năm sau.

Kiểm điểm số người chết

Theo báo cáo, số người chết hiện nay ở Mexico cao hơn 57.000 người! Đây là con số thấp so với con số 525.000 người bị nhiễm!

Số nạn nhân bị tử vong vì cơn địch ở Mexico đang đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Brazil.