Nhân Ngày Nhân đạo Thế giới 2020, Tổ chức Caritas Quốc tế chú ý đến vai trò của các cộng đồng địa phương với tư cách là những nhân tố tương thân tương ái tức thời và kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các tổ chức xã hội dân sự địa phương, đặc biệt là các tổ chức của các tôn giáo, đang ra công gắng sức hỗ trợ, giúp đỡ và trao quyền cho các cộng đồng địa phương trên khắp thế giới.

Hàng năm, vào ngày 19 tháng 8 – ghi nhớ vụ đặt bom vào khách sạn Canal ở Baghdad năm 2003, đã giết chết 22 người, trong đó có trưởng đoàn nhân đạo Liên hợp quốc tại Iraq là ông Sergio Vieira de Mello - Ngày Nhân đạo Thế giới tuyên dương công trạng của những người đề cao phẩm giá, sự bảo vệ và phúc lợi của những người dễ bị tổn thương trên khắp thế giới.

Đặc biệt năm nay 2020, ngày này được kỷ niệm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu hóa và ngay sau vụ nổ ở Liban, vẫn còn ghi khắc sâu thẳm trong tâm trí cộng đồng quốc tế. Vào thời điểm lịch sử này, hệ thống nhân đạo quốc tế đang bị thử thách hơn bao giờ hết và các sứ mệnh nhân đạo ở cấp độ toàn cầu đang ra tay trợ giúp cho khoảng 1 trên 45 người trên khắp thế giới.

Ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas quốc tế tuyên bố: “Vào ngày này, cộng đồng quốc tế tưởng nhớ đến tấm lòng hào hiệp của hàng nghìn nhân viên nhân đạo, của người nghèo khổ và trên hết là những người sống sót sau thảm họa, những người mong muốn được sống xứng nhân phẩm”. Tổ chức Caritas quốc tế là mạng lưới Công Giáo xã hội dân sự lớn thứ hai và có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Cộng đồng địa phương là những người ứng phó đầu tiên

Một phần quan trọng trong hoạt động của Caritas Quốc tế - liên kết 162 thành viên - là thúc đẩy trao quyền cho các cộng đồng địa phương, bao gồm cả trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo. Ông John cho biết thêm: “Bảo vệ, phục vụ và đồng hành với các cộng đồng nghèo nhất, đặc biệt tại thời điểm thiên tai là sứ mệnh của Caritas quốc tế và vai trò quan trọng của tổ chức này là giúp mọi người giúp đỡ những người khác”. Ông John còn nhấn mạnh thêm: cơn đại dịch COVID-19 chứng tỏ cho thấy các cộng đồng địa phương là chính các tác nhân ra tay ứng phó với tình huống khẩn cấp nhân đạo.

“Trong thời điểm thiên tai ngày càng phức tạp và tình hình bệnh tật nguy kích thì sự hỗ trợ đầu tiên là của cộng đồng địa phương, những nơi tốt hơn để mang lại sự giúp đỡ thích đáng cho những người bị ảnh hưởng. Họ phải được công nhận ngay từ đầu như những tác nhân của tình tương thân tương ái tức thời nhất. "

Địa phương hóa viện trợ nhân đạo

Cơ quan Caritas quốc tế hoàn toàn ủng hộ việc địa phương hóa viện trợ nhân đạo và nỗ lực cung cấp cho cộng đồng địa phương bí quyết và phương tiện cần thiết để giúp họ tự ứng phó với các trường hợp khẩn cấp nhân đạo. Ông Aloysius John tuyên bố: “Ngày Nhân đạo Thế giới này đòi hỏi chúng ta phải đổi mới trong hoạt động ứng phó nhân đạo, trong đó các chính phủ và cộng đồng viện trợ quốc tế phải tập trung vào việc trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự địa phương, đặc biệt là các tổ chức dựa trên tín ngưỡng đang hiện diện với các cộng đồng địa phương. Tại thời điểm mà chương trình địa phương hóa đang được đưa ra, điều quan trọng là phải cung cấp đủ phương tiện cho các tổ chức xã hội dân sự để trao quyền cho các cộng đồng địa phương và chuẩn bị cho họ có thể tự lực tự cường đáp ứng các cứu trợ nhân đạo …

Caritas quốc tế, nhân Ngày Nhân đạo Thế giới này, kêu gọi các chính phủ và cộng đồng viện trợ quốc tế khẩn trương:

• phân bổ các quỹ địa phương đặc biệt là để trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự địa phương và các cấu trúc cơ bản của họ;

• phân bổ các quỹ đặc biệt để trao quyền cho các cộng đồng địa phương và cho phép họ thực hiện các hành động thích hợp vào những thời điểm xảy ra thiên tai;

• đảm bảo bảo vệ những người hoạt động nhân đạo cũng như bảo vệ lợi ích của cộng đồng địa phương.

Nguồn: https://zenit.org/2020/08/19/caritas-marks-world-humanitarian-day-2020/