Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Trung tâm điểm của các bài đọc hôm nay, chúng ta hướng đến việc Chúa xác quyết quyền bính của Phêrô là Đá Tảng của Tòa Nhà Giáo Hội. Chúa đã trao cho ông chìa khoá Nước Trời với quyền cầm buộc và tháo gỡ, được thể hiện cách cụ thể qua bí tích giải tội.

Trước những trào lưu chống đối Đức Thánh Cha, phủ nhận quyền bính Đức Giáo Hoàng. Sự việc nầy không phải chỉ xảy ra bên ngoài Giáo Hội, nhưng ngay chính giữa lòng Giáo Hội nữa. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phán cùng Phêrô: "Ta sẽ xây Hội Thánh Ta trên Đá Nầy, và các cửa địa ngục cũng không thắng được". Qua lời hứa của Chúa, chúng ta tin chắc Giáo Hội của Chúa sẽ trường tồn.

Với niềm tin tưởng vững vàng đó, cùng với ca đoàn hân hoan xướng lên bài ca nhập lễ sau đây bắt đầu thánh lễ.

TRƯỚC BÀI I:
Bài đọc thứ I sẽ giúp chúng ta liên kết với bài II - tức bài Phúc Âm - Thời Cựu Ước, ý nghĩa của việc trao chìa khóa là giao trách nhiệm, trao quyền cho người nào đó, để họ có thẩm quyền quyết định trước việc gì sẽ xảy đến.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô cho chúng ta biết: sự khôn ngoan và thông hiểu của Thiên Chúa chúng ta không thể đo lường được. Chúng ta có thể biết được sự quan phòng của Thiên Chúa qua sự mạc khải của Ngài mà thôi.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Phêrô đại diện các tông đồ tuyên xưng Chúa Kitô là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Qua sự tuyên xưng nầy, Chúa đã trao cho ông là Đầu của Giáo Hội các quyền thiêng liêng, kèm theo chức vụ Giáo Hoàng là quyền Giải Tội.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu đã đặt thánh Phêrô là Đá Tảng của Toà Nhà Giáo Hội trần gian. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho Đấng Đại Diện Thánh Phêrô và những Đấng kế vị các tông đồ.

1. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô đương kim Giáo Hoàng, xin cho Ngài luôn được đầy khôn ngoan, để đưa con thuyền Giáo Hội đến bến bờ bình an. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúg ta cầu nguyện cho các Đức Tổng Giám Mục, Giám Mục trên toàn thế giới, xin cho Các Ngài luôn kiên trì, trung thành dẫn đưa đoàn chiên mà Chúa giao cho Các Ngài coi sóc, trên những đồng cỏ đầy xanh tươi. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, là những đấng nối nghiệp các tông đồ, phân phát mầu nhiệm thánh, luôn trung thành trong chức vụ của các Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta cầu nguyện cho ơn thiên triệu trong cộng đoàn-xứ đạo của chúng ta, ngõ hầu tương lai, Giáo Hội có thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành tiếp tục chia sẻ công việc trong vườn nho của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin Chúa chúc lành cho giới trẻ trên thế giới, xin cho những cố gắng của Giáo Hội đã và đang dành cho Giới Trẻ được đáp trả bằng những nhiệt tâm của người trẻ sẽ mang lại một tương lai ngời sáng cho thế giới đang kéo dần người trẻ xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Chúng ta cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, những thân bằng quyến thuộc đã yên nghỉ, giáp năm trong tuần lễ nầy và các linh hồn mồ côi, những nạn nhân của Covid-19... Xin cho họ được yên nghỉ trong Nhà Chúa muôn đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con

Linh mục: Lạy Cha, Cha đã sai Con Cha xuống trần để thiết lập Giáo Hội. Xin nhậm lời con cái Cha là những kẻ đang sống dưới mái nhà và sự săn sóc của Giáo Hội. Xin Cha luôn gìn giữ và che chở những ai đang cư ngụ trong tòa nhà nầy. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.