ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về mối tương quan giữa ta và tội lỗi, về nợ nần với anh chị em. Đây là một đề tài bất tận... Vì nói về lỗi lầm của người khác, của người vắng mặt hay chúng ta không thích họ thì không bao giờ hết chuyện.

Các bài đọc hôm nay sẽ nhắc nhở cho chúng ta về lòng nhân hậu khi sửa lỗi cho anh em. Về trách nhiệm, chúng ta không thể làm ngơ trước lầm lỗi của anh em, nhưng phải gìn giữ anh em chúng ta trên đường thánh thiện, không đối nghịch với lòng nhân từ khi sửa lỗi anh em.

Căn cứ trên lòng nhân ái, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc để sửa lỗi anh em: Đó là sửa nhau trong tinh thần thông cảm và âm thầm. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người tín hữu biết xử sự đại lượng với anh chị em, và cũng luôn ý thức rằng, chính mình cũng cần đến sự nhân thứ của Thiên Chúa.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Sống trong thế giới, quốc gia, xã hội hay cộng đoàn nhỏ như gia đình, đều có sự liên đới với nhau. Sự liên đới nầy đòi hỏi mỗi người đều có trách nhiệm, nâng đỡ nhau như tinh thần bài đọc chúng ta sắp nghe sau đây.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô cho chúng ta thấy sự liên đới của con người quan trọng ở nơi đức ái. Chính đức ái nối kết chúng ta với nhau.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Giêsu hôm nay đưa ra cho chúng ta một phương pháp để đưa người anh em lầm lỗi trở về, đó là đối thoại, nói chuyện trong sự thân mật. Đây là cách thức hay nhất để giải quyết sự cạnh tranh và hiểu lầm.LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa đã phán: "Nơi nào có hai hoặc ba người họp lại vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ". Giờ đây, chúng ta họp nhau và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin sai phái Thần Linh Chúa đến, canh tân Giáo Hội, để Giáo Hội luôn loan truyền cho thế giới Tin Mừng của ơn cứu độ và tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa sai phái Thần Linh Chúa đến, canh tân tâm hồn chúng ta, để chúng ta trao cho anh chị em lòng yếu mến thiết tha và sự quảng đại, tha thứ những lầm lỗi của anh chị em chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin sai phái Thần Linh Chúa đến, biến đổi mọi trái tim trong cộng đoàn xứ đạo, để chúng ta thông cảm, chia sẻ với những ai cần sự chia sẻ: tình mến, sự cô đơn, bị bỏ rơi và bị người đồng loại kết án, loại trừ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư của cá nhân hay gia đình, trong ít giây thinh lặng.

* Thinh lặng ít giây rồi đọc câu kết:

Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời… đặc biệt là những nạn nhân của Covid-19. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, chúng con hiệp nhau dâng lên Thiên Chúa những lời nguyên cầu trong ngày Chủ Nhật hôm nay. Xin Chúa nhậm lời con cái Chúa van nài và ban những ơn cần thiết. Với ơn Chúa ban sẽ giúp chúng con canh tân cuộc sống mỗi ngày nên hoàn hảo hơn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.