ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cộng Đoàn Dân Chúa bắt đầu nghi thức thống hối. Qua nghi thức nầy, chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, và nài xin Thiên Chúa là Cha từ ái tha thứ, để xứng đáng dâng lên Thiên Chúa thánh lễ. Đồng thời cũng xin anh chị em tha thứ những lỗi lầm của nhau.

Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ cho nhau như chúng ta được Chúa tha thứ. Thái độ báo thù, báo oán không phải là phương thế độc nhất để giải quyết vấn đề. Đối với Thiên Chúa, Ngài luôn đòi hỏi chúng ta phải vượt lên trên thái độ trả đũa. Ngài đòi hỏi nơi chúng ta một sự tha thứ. Đó chính là chủ đề chính chúng ta sẽ nghe qua các bài đọc và bài chia sẻ hôm nay.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI ĐỌC I:
Nếu một ai trong chúng ta muốn được Chúa tha thứ, thì chính mình phải tha thứ cho anh em đồng loại trước đã. Mời anh chị em nghe tư tưởng nầy trong bài đọc đầu tiên hôm nay.

TRƯỚC BÀI II:
Sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu đã làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa đích thực. Do đó, chúng ta không sống cho chính mình mà cho tha nhân. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, đòi hỏi phải tha thứ cho anh em.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Đường lối của Thiên Chúa khác xa đường lối của con người. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa thật bao la. Nhưng con người đối với con người lại quá ích kỷ, tư thù và vị lợi.LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa rất nhân hậu. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, nếu thật tâm ăn năn thống hối. Nhưng Ngài cũng mong muốn chúng ta tha thứ cho anh em. Giờ đây, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin Chúa chúc lành và ban cho Giáo Hội Hoàn Vũ được trở nên một cộng đoàn yêu thương, luôn liên kết với Đức Thánh Cha Phanxicô và các phẩm trật Giáo Hội Địa phương trong sự hiệp nhất. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta nhớ đến những cộng đoàn anh em ly khai. Xin cho tất cả biết nhìn đến những gì là Chân Thiện Mỹ, để cố hàn gắn những rạn nứt trong quá khứ, ngõ hầu cố gắng tiến đến sự hiệp nhất. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những quốc gia đang còn chiến tranh, xin cho tất cả biết dẹp bỏ những tỵ hiềm, hận thù, ngõ hầu tìm một giải pháp hoà bình, mang lại cho thế giới sự an bình mà Chúa đã thiết lập trong vương quốc của Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa đã trả lời cho thánh Phêrô: "Không phải bảy lần bảy, nhưng là bảy mươi bảy lần bảy". Trong thực tế, chúng ta khó thực hiện điều Chúa truyền dạy. Nhưng với ơn Chúa ban và với sự cố gắng mỗi ngày chúng ta sẽ nên hoàn hảo hơn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin nhớ đến những tôi tớ của Chúa đã yên nghĩ, những linh hồn chúng ta phải nhớ đến trong thánh lễ tuần nầy, đặc biệt là những nạn nhân của Covid-19… Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa thấy rõ sự yếu đuối của chúng con, qua tình thương hải hà, xin ban cho chúng con ơn tha thứ, qua sự thứ tha nầy, chúng con sẽ nhận ra lòng yêu thương của Chúa, qua cuộc sống chúng con cũng đến với anh chị em với tâm hồn thông cảm và quảng đại. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.